Chẵn lẻ Max 4D
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Giải nhất
 • Giải nhì
 • Giải ba
 • 1
 • 31/08/2021
 • E

  CCCL

 • A

  LCLL

  C

  LCLL

 • B

  LCLC

  D

  CLCL

  G

  LCCC

 • 2
 • 28/08/2021
 • E

  LCCC

 • A

  CCLC

  C

  CLLC

 • B

  CLCC

  D

  CLCC

  G

  CCLL

 • 3
 • 26/08/2021
 • E

  LLCL

 • A

  CLCL

  C

  LLLC

 • B

  CCLL

  D

  LLLL

  G

  LLCC

 • 4
 • 24/08/2021
 • E

  CCCL

 • A

  CLCC

  C

  CLCC

 • B

  LCCL

  D

  CLCC

  G

  CCCL

 • 5
 • 21/08/2021
 • E

  CLLL

 • A

  CLCC

  C

  LCCC

 • B

  CLLC

  D

  CLLC

  G

  LCCC

 • 6
 • 19/08/2021
 • E

  LLCL

 • A

  CLLC

  C

  LCLC

 • B

  CLCL

  D

  LLCL

  G

  CCCC

 • 7
 • 22/07/2021
 • E

  LLLC

 • A

  LCLC

  C

  CLCC

 • B

  CCCL

  D

  CLLC

  G

  LLCC

 • 8
 • 20/07/2021
 • E

  CCCL

 • A

  LLLC

  C

  LCCC

 • B

  CCCL

  D

  CCLL

  G

  CCLC

 • 9
 • 17/07/2021
 • E

  CCLL

 • A

  CLCC

  C

  CLLL

 • B

  CLLC

  D

  LCCC

  G

  CCLL

 • 10
 • 15/07/2021
 • E

  LCCL

 • A

  CCLC

  C

  CCLC

 • B

  CLLL

  D

  CLCL

  G

  CLLC

 • 11
 • 13/07/2021
 • E

  CCCL

 • A

  CCCC

  C

  CLCC

 • B

  LCCC

  D

  CCLC

  G

  LLLC

 • 12
 • 10/07/2021
 • E

  CLCC

 • A

  CLCC

  C

  LLLL

 • B

  LLCC

  D

  CCCL

  G

  LCCC

 • 13
 • 08/07/2021
 • E

  LCLC

 • A

  LLLC

  C

  LLCL

 • B

  LLCL

  D

  CLCL

  G

  CCLC

 • 14
 • 06/07/2021
 • E

  CCCL

 • A

  LCLC

  C

  CLCC

 • B

  LCLC

  D

  CLCL

  G

  CLLL

 • 15
 • 03/07/2021
 • E

  CLCC

 • A

  CCLC

  C

  LCCL

 • B

  LCLC

  D

  LCLC

  G

  CCCL

 • 16
 • 01/07/2021
 • E

  CCCL

 • A

  CLLC

  C

  LCLC

 • B

  LCLL

  D

  CCCC

  G

  LCCL

 • 17
 • 29/06/2021
 • E

  CCCL

 • A

  LCLC

  C

  LCCC

 • B

  CLCC

  D

  LLCC

  G

  CLLL

 • 18
 • 26/06/2021
 • E

  CCLL

 • A

  CLCL

  C

  LLCL

 • B

  CCCC

  D

  LLLL

  G

  LLLL

 • 19
 • 24/06/2021
 • E

  LCCL

 • A

  LCCL

  C

  LCLL

 • B

  CLLL

  D

  LCLL

  G

  LLLL

 • 20
 • 22/06/2021
 • E

  CLLL

 • A

  CLLL

  C

  CLLC

 • B

  LCCL

  D

  LLCL

  G

  CLCL

 • 21
 • 19/06/2021
 • E

  LCLC

 • A

  CLLL

  C

  LLLL

 • B

  CLLL

  D

  LCLC

  G

  CLCC

 • 22
 • 17/06/2021
 • E

  LCCC

 • A

  CCLL

  C

  CCCL

 • B

  LCLL

  D

  CLLL

  G

  CLCC

 • 23
 • 15/06/2021
 • E

  CLLL

 • A

  LLCL

  C

  CLLC

 • B

  LLCC

  D

  LLCL

  G

  CCLL

 • 24
 • 12/06/2021
 • E

  CLLL

 • A

  CLLL

  C

  LCLL

 • B

  CLLL

  D

  CCCL

  G

  LLCC

 • 25
 • 10/06/2021
 • E

  LLCC

 • A

  LCLL

  C

  CCLC

 • B

  CLLL

  D

  CLLL

  G

  CCCC

 • 26
 • 08/06/2021
 • E

  CLLC

 • A

  LLCL

  C

  CCCL

 • B

  CLCC

  D

  CLLL

  G

  CCLL

 • 27
 • 05/06/2021
 • E

  LCCL

 • A

  LLLC

  C

  LLLL

 • B

  LCLC

  D

  LCLL

  G

  CCLC

 • 28
 • 03/06/2021
 • E

  CLCL

 • A

  LLLC

  C

  CCLL

 • B

  CLLC

  D

  CLCC

  G

  CCCL

 • 29
 • 01/06/2021
 • E

  LLLC

 • A

  LLLL

  C

  CCCL

 • B

  CCCC

  D

  CCCL

  G

  CLLC

 • 30
 • 29/05/2021
 • E

  LLLC

 • A

  LCCC

  C

  LLCL

 • B

  LLCL

  D

  LLCL

  G

  LLCC