POWER tỉ lệ %POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

1.9% 4 lần
02

1.9% 4 lần
03

1.9% 4 lần
04

0.95% 2 lần
05

2.86% 6 lần
06

1.43% 3 lần
07

0.48% 1 lần
08

1.9% 4 lần
09

1.43% 3 lần
10

0.48% 1 lần
11

1.9% 4 lần
12

0.95% 2 lần
13

0.48% 1 lần
14

1.43% 3 lần
15

1.43% 3 lần
16

1.43% 3 lần
17

0.95% 2 lần
18

3.33% 7 lần
19

0.95% 2 lần
20

0.95% 2 lần
21

0.48% 1 lần
22

2.38% 5 lần
23

0.48% 1 lần
24

2.86% 6 lần
25

2.38% 5 lần
26

0.48% 1 lần
27

2.38% 5 lần
28

2.38% 5 lần
29

2.38% 5 lần
30

1.43% 3 lần
31

1.9% 4 lần
32

3.81% 8 lần
33

0.95% 2 lần
34

2.38% 5 lần
35

0.95% 2 lần
36

1.43% 3 lần
37

1.43% 3 lần
38

1.9% 4 lần
39

2.38% 5 lần
40

1.9% 4 lần
41

2.38% 5 lần
42

2.86% 6 lần
43

2.86% 6 lần
44

2.86% 6 lần
45

2.86% 6 lần
46

2.38% 5 lần
47

2.38% 5 lần
48

1.43% 3 lần
49

2.38% 5 lần
50

0.95% 2 lần
51

1.43% 3 lần
52

2.38% 5 lần
53

2.86% 6 lần
54

0.95% 2 lần
55

3.33% 7 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 26/05/2022
 • CCCLLLC

 • 2
 • 24/05/2022
 • CLCCCCC

 • 3
 • 21/05/2022
 • LCCCLCC

 • 4
 • 19/05/2022
 • LCLCLCC

 • 5
 • 17/05/2022
 • LLLLLCL

 • 6
 • 14/05/2022
 • CCCLCLC

 • 7
 • 12/05/2022
 • LCCLCCL

 • 8
 • 10/05/2022
 • CCLLLLC

 • 9
 • 07/05/2022
 • LCLCLCL

 • 10
 • 05/05/2022
 • LLLLLLL

 • 11
 • 03/05/2022
 • LCCCLLC

 • 12
 • 30/04/2022
 • LLLCLCL

 • 13
 • 28/04/2022
 • CCLCLCL

 • 14
 • 26/04/2022
 • CCCLLLL

 • 15
 • 23/04/2022
 • LLCLLLC

 • 16
 • 21/04/2022
 • LCLCCCC

 • 17
 • 19/04/2022
 • CLLCLCL

 • 18
 • 16/04/2022
 • CCLLLLC

 • 19
 • 14/04/2022
 • LLLCLLC

 • 20
 • 12/04/2022
 • LCCCLCL

 • 21
 • 09/04/2022
 • CLLCCLC

 • 22
 • 07/04/2022
 • CCLLLCL

 • 23
 • 05/04/2022
 • LCCCLCL

 • 24
 • 02/04/2022
 • CCCCLLC

 • 25
 • 31/03/2022
 • LCCLCLC

 • 26
 • 29/03/2022
 • LLCLCCL

 • 27
 • 26/03/2022
 • LCCCCLL

 • 28
 • 24/03/2022
 • LLCLLCC

 • 29
 • 22/03/2022
 • LCCCLLC

 • 30
 • 19/03/2022
 • CCCLLLL