Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Thống kê
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ sốChu kỳ dài nhất không vềKhoảng thời gian của chu kỳNgày xuất hiện gần đây nhất
0028 lần Từ ngày 10/07/2018 đến ngày 08/08/201827/05/2022 (1 ngày)
0124 lần Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 30/03/201825/05/2022 (1 ngày)
0222 lần Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 26/07/201718/05/2022 (8 ngày)
0331 lần Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 06/05/202222/05/2022 (4 ngày)
0419 lần Từ ngày 27/03/2020 đến ngày 08/05/202027/05/2022 (1 ngày)
0523 lần Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 23/08/201815/05/2022 (11 ngày)
0623 lần Từ ngày 29/04/2020 đến ngày 23/05/202023/05/2022 (3 ngày)
0723 lần Từ ngày 21/02/2021 đến ngày 17/03/202127/05/2022 (1 ngày)
0821 lần Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 10/11/201923/05/2022 (3 ngày)
0924 lần Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 18/05/201927/05/2022 (1 ngày)
1020 lần Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 04/02/201719/05/2022 (7 ngày)
1127 lần Từ ngày 28/06/2018 đến ngày 26/07/201822/05/2022 (4 ngày)
1223 lần Từ ngày 07/06/2018 đến ngày 01/07/201827/05/2022 (1 ngày)
1323 lần Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 06/02/201827/05/2022 (1 ngày)
1433 lần Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/02/202025/05/2022 (1 ngày)
1527 lần Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/201924/05/2022 (2 ngày)
1627 lần Từ ngày 13/03/2022 đến ngày 10/04/202226/05/2022 (1 ngày)
1729 lần Từ ngày 20/08/2017 đến ngày 19/09/201726/05/2022 (1 ngày)
1823 lần Từ ngày 12/08/2018 đến ngày 05/09/201824/05/2022 (2 ngày)
1920 lần Từ ngày 11/08/2017 đến ngày 01/09/201726/05/2022 (1 ngày)
2024 lần Từ ngày 14/07/2020 đến ngày 08/08/202027/05/2022 (1 ngày)
2121 lần Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 31/10/201726/05/2022 (1 ngày)
2221 lần Từ ngày 05/11/2019 đến ngày 27/11/201927/05/2022 (1 ngày)
2325 lần Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/11/202025/05/2022 (1 ngày)
2422 lần Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 30/03/202225/05/2022 (1 ngày)
2522 lần Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/201923/05/2022 (3 ngày)
2628 lần Từ ngày 25/05/2017 đến ngày 23/06/201724/05/2022 (2 ngày)
2727 lần Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 21/03/202226/05/2022 (1 ngày)
2826 lần Từ ngày 28/05/2021 đến ngày 24/06/202120/05/2022 (6 ngày)
2925 lần Từ ngày 04/03/2017 đến ngày 09/04/201723/05/2022 (3 ngày)
3026 lần Từ ngày 23/08/2018 đến ngày 19/09/201826/05/2022 (1 ngày)
3123 lần Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 02/01/202027/05/2022 (1 ngày)
3226 lần Từ ngày 17/04/2022 đến ngày 14/05/202218/05/2022 (8 ngày)
3325 lần Từ ngày 05/09/2021 đến ngày 01/10/202127/05/2022 (1 ngày)
3423 lần Từ ngày 25/03/2018 đến ngày 18/04/201817/05/2022 (9 ngày)
3535 lần Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 25/05/201826/05/2022 (1 ngày)
3622 lần Từ ngày 11/02/2018 đến ngày 10/03/201823/05/2022 (3 ngày)
3725 lần Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 20/02/202124/05/2022 (2 ngày)
3825 lần Từ ngày 17/06/2018 đến ngày 13/07/201825/05/2022 (1 ngày)
3917 lần Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 30/03/202025/05/2022 (1 ngày)
4026 lần Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 28/10/201826/05/2022 (1 ngày)
4132 lần Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/201927/05/2022 (1 ngày)
4225 lần Từ ngày 25/08/2017 đến ngày 20/09/201723/05/2022 (3 ngày)
4316 lần Từ ngày 19/04/2017 đến ngày 06/05/201725/05/2022 (1 ngày)
4420 lần Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 22/10/201721/05/2022 (5 ngày)
4530 lần Từ ngày 06/03/2022 đến ngày 06/04/202225/05/2022 (1 ngày)
4623 lần Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 27/12/201827/05/2022 (1 ngày)
4720 lần Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 21/09/202026/05/2022 (1 ngày)
4830 lần Từ ngày 16/02/2021 đến ngày 19/03/202125/05/2022 (1 ngày)
4925 lần Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 08/12/202124/05/2022 (2 ngày)
5026 lần Từ ngày 03/08/2018 đến ngày 22/09/201826/05/2022 (1 ngày)
5126 lần Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 31/10/201923/05/2022 (3 ngày)
5224 lần Từ ngày 06/08/2021 đến ngày 31/08/202127/05/2022 (1 ngày)
5325 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/201923/05/2022 (3 ngày)
5417 lần Từ ngày 11/09/2021 đến ngày 29/09/202127/05/2022 (1 ngày)
5542 lần Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 24/10/202024/05/2022 (2 ngày)
5623 lần Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 09/01/202125/05/2022 (1 ngày)
5728 lần Từ ngày 16/05/2018 đến ngày 14/06/201827/05/2022 (1 ngày)
5835 lần Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/02/201824/05/2022 (2 ngày)
5917 lần Từ ngày 21/04/2022 đến ngày 09/05/202227/05/2022 (1 ngày)
6022 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 29/05/201720/05/2022 (6 ngày)
6118 lần Từ ngày 07/05/2022 đến ngày 26/05/202226/05/2022 (1 ngày)
6228 lần Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 22/08/201709/05/2022 (17 ngày)
6330 lần Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 18/07/202026/05/2022 (1 ngày)
6425 lần Từ ngày 14/09/2018 đến ngày 10/10/201825/05/2022 (1 ngày)
6529 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 05/06/201727/05/2022 (1 ngày)
6625 lần Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 27/09/201825/05/2022 (1 ngày)
6724 lần Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 17/03/202027/05/2022 (1 ngày)
6820 lần Từ ngày 28/05/2017 đến ngày 18/06/201724/05/2022 (2 ngày)
6932 lần Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/201925/05/2022 (1 ngày)
7022 lần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/201914/05/2022 (12 ngày)
7122 lần Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 17/08/201727/05/2022 (1 ngày)
7219 lần Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 09/03/201722/05/2022 (4 ngày)
7320 lần Từ ngày 11/10/2020 đến ngày 01/11/202020/05/2022 (6 ngày)
7424 lần Từ ngày 23/05/2019 đến ngày 17/06/201922/05/2022 (4 ngày)
7521 lần Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 05/11/202127/05/2022 (1 ngày)
7624 lần Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 17/09/202027/05/2022 (1 ngày)
7725 lần Từ ngày 07/08/2021 đến ngày 02/09/202126/05/2022 (1 ngày)
7833 lần Từ ngày 29/07/2020 đến ngày 01/09/202027/05/2022 (1 ngày)
7923 lần Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/201925/05/2022 (1 ngày)
8017 lần Từ ngày 02/04/2017 đến ngày 05/05/201723/05/2022 (3 ngày)
8124 lần Từ ngày 15/02/2022 đến ngày 12/03/202223/05/2022 (3 ngày)
8222 lần Từ ngày 23/01/2022 đến ngày 19/02/202213/05/2022 (13 ngày)
8322 lần Từ ngày 05/01/2019 đến ngày 28/01/201926/05/2022 (1 ngày)
8420 lần Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 04/01/202227/05/2022 (1 ngày)
8532 lần Từ ngày 30/03/2021 đến ngày 02/05/202126/05/2022 (1 ngày)
8627 lần Từ ngày 24/05/2020 đến ngày 21/06/202019/05/2022 (7 ngày)
8719 lần Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 03/05/202124/05/2022 (2 ngày)
8816 lần Từ ngày 16/01/2022 đến ngày 06/02/202216/05/2022 (10 ngày)
8923 lần Từ ngày 21/04/2017 đến ngày 15/05/201721/05/2022 (5 ngày)
9023 lần Từ ngày 09/03/2017 đến ngày 02/04/201718/05/2022 (8 ngày)
9120 lần Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/201925/05/2022 (1 ngày)
9223 lần Từ ngày 22/08/2017 đến ngày 15/09/201727/05/2022 (1 ngày)
9323 lần Từ ngày 04/04/2018 đến ngày 28/04/201826/05/2022 (1 ngày)
9423 lần Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 10/12/202024/05/2022 (2 ngày)
9528 lần Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 10/11/202123/05/2022 (3 ngày)
9628 lần Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 09/01/202226/05/2022 (1 ngày)
9725 lần Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 28/05/201825/05/2022 (1 ngày)
9820 lần Từ ngày 06/01/2017 đến ngày 05/02/201723/05/2022 (3 ngày)
9926 lần Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 28/04/202225/05/2022 (1 ngày)