Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Thống kê
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ sốChu kỳ dài nhất không vềKhoảng thời gian của chu kỳNgày xuất hiện gần đây nhất
0023 lần Từ ngày 26/06/2021 đến ngày 20/07/202123/02/2024 (4 ngày)
0121 lần Từ ngày 25/08/2019 đến ngày 16/09/201919/02/2024 (8 ngày)
0220 lần Từ ngày 30/01/2021 đến ngày 24/02/202128/02/2024 (1 ngày)
0331 lần Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 06/05/202226/02/2024 (1 ngày)
0427 lần Từ ngày 18/12/2022 đến ngày 15/01/202325/02/2024 (2 ngày)
0522 lần Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 02/02/202428/02/2024 (1 ngày)
0627 lần Từ ngày 04/10/2022 đến ngày 01/11/202225/02/2024 (2 ngày)
0723 lần Từ ngày 21/02/2021 đến ngày 17/03/202125/02/2024 (2 ngày)
0823 lần Từ ngày 08/07/2022 đến ngày 01/08/202223/02/2024 (4 ngày)
0924 lần Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 16/06/202327/02/2024 (1 ngày)
1018 lần Từ ngày 13/06/2023 đến ngày 02/07/202325/02/2024 (2 ngày)
1122 lần Từ ngày 18/08/2019 đến ngày 10/09/201922/02/2024 (5 ngày)
1221 lần Từ ngày 03/06/2023 đến ngày 25/06/202322/02/2024 (5 ngày)
1319 lần Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 15/02/202422/02/2024 (5 ngày)
1433 lần Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/02/202028/02/2024 (1 ngày)
1527 lần Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/201920/02/2024 (8 ngày)
1627 lần Từ ngày 13/03/2022 đến ngày 10/04/202227/02/2024 (1 ngày)
1723 lần Từ ngày 24/10/2021 đến ngày 17/11/202128/02/2024 (1 ngày)
1820 lần Từ ngày 20/06/2020 đến ngày 11/07/202021/02/2024 (6 ngày)
1919 lần Từ ngày 27/04/2022 đến ngày 17/05/202226/02/2024 (1 ngày)
2024 lần Từ ngày 14/07/2020 đến ngày 08/08/202027/02/2024 (1 ngày)
2119 lần Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 03/04/202228/02/2024 (1 ngày)
2222 lần Từ ngày 09/12/2023 đến ngày 01/01/202427/02/2024 (1 ngày)
2325 lần Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/11/202013/02/2024 (14 ngày)
2422 lần Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 30/03/202227/02/2024 (1 ngày)
2522 lần Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/201923/02/2024 (4 ngày)
2631 lần Từ ngày 29/01/2023 đến ngày 02/03/202322/02/2024 (5 ngày)
2727 lần Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 21/03/202208/02/2024 (19 ngày)
2826 lần Từ ngày 28/05/2021 đến ngày 24/06/202121/02/2024 (6 ngày)
2922 lần Từ ngày 24/11/2022 đến ngày 17/12/202228/02/2024 (1 ngày)
3026 lần Từ ngày 20/01/2024 đến ngày 20/02/202426/02/2024 (1 ngày)
3123 lần Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 16/03/202324/02/2024 (3 ngày)
3226 lần Từ ngày 17/04/2022 đến ngày 14/05/202226/02/2024 (1 ngày)
3325 lần Từ ngày 05/09/2021 đến ngày 01/10/202128/02/2024 (1 ngày)
3434 lần Từ ngày 14/10/2023 đến ngày 18/11/202326/02/2024 (1 ngày)
3521 lần Từ ngày 10/05/2023 đến ngày 01/06/202324/02/2024 (3 ngày)
3619 lần Từ ngày 02/11/2021 đến ngày 22/11/202124/02/2024 (3 ngày)
3725 lần Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 20/02/202128/02/2024 (1 ngày)
3819 lần Từ ngày 16/08/2023 đến ngày 05/09/202322/02/2024 (5 ngày)
3917 lần Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 30/03/202026/02/2024 (1 ngày)
4024 lần Từ ngày 10/06/2023 đến ngày 05/07/202324/02/2024 (3 ngày)
4132 lần Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/201925/02/2024 (2 ngày)
4220 lần Từ ngày 14/08/2021 đến ngày 04/09/202126/02/2024 (1 ngày)
4319 lần Từ ngày 07/09/2023 đến ngày 27/09/202324/02/2024 (3 ngày)
4419 lần Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 12/09/202124/02/2024 (3 ngày)
4530 lần Từ ngày 06/03/2022 đến ngày 06/04/202228/02/2024 (1 ngày)
4621 lần Từ ngày 14/02/2019 đến ngày 08/03/201926/02/2024 (1 ngày)
4727 lần Từ ngày 24/08/2023 đến ngày 21/09/202325/02/2024 (2 ngày)
4830 lần Từ ngày 16/02/2021 đến ngày 19/03/202122/02/2024 (5 ngày)
4925 lần Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 08/12/202128/02/2024 (1 ngày)
5022 lần Từ ngày 25/11/2022 đến ngày 18/12/202227/02/2024 (1 ngày)
5126 lần Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 31/10/201925/02/2024 (2 ngày)
5224 lần Từ ngày 06/08/2021 đến ngày 31/08/202128/02/2024 (1 ngày)
5325 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/201928/02/2024 (1 ngày)
5422 lần Từ ngày 12/04/2023 đến ngày 05/05/202327/02/2024 (1 ngày)
5542 lần Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 24/10/202017/02/2024 (10 ngày)
5623 lần Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 09/01/202128/02/2024 (1 ngày)
5721 lần Từ ngày 13/06/2021 đến ngày 05/07/202119/02/2024 (8 ngày)
5828 lần Từ ngày 23/05/2021 đến ngày 21/06/202120/02/2024 (8 ngày)
5923 lần Từ ngày 05/02/2023 đến ngày 01/03/202319/02/2024 (8 ngày)
6020 lần Từ ngày 27/07/2019 đến ngày 17/08/201924/02/2024 (3 ngày)
6122 lần Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 17/08/202228/02/2024 (1 ngày)
6224 lần Từ ngày 27/04/2021 đến ngày 22/05/202127/02/2024 (1 ngày)
6330 lần Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 18/07/202027/02/2024 (1 ngày)
6418 lần Từ ngày 17/10/2023 đến ngày 05/11/202321/02/2024 (6 ngày)
6524 lần Từ ngày 03/12/2019 đến ngày 28/12/201927/02/2024 (1 ngày)
6624 lần Từ ngày 12/10/2023 đến ngày 06/11/202322/02/2024 (5 ngày)
6724 lần Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 17/03/202028/02/2024 (1 ngày)
6820 lần Từ ngày 03/11/2022 đến ngày 23/11/202227/02/2024 (1 ngày)
6932 lần Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/201924/02/2024 (3 ngày)
7022 lần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/201925/02/2024 (2 ngày)
7125 lần Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 16/01/202327/02/2024 (1 ngày)
7222 lần Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 30/01/202322/02/2024 (5 ngày)
7336 lần Từ ngày 06/09/2022 đến ngày 13/10/202223/02/2024 (4 ngày)
7424 lần Từ ngày 23/05/2019 đến ngày 17/06/201914/02/2024 (13 ngày)
7521 lần Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 05/11/202126/02/2024 (1 ngày)
7624 lần Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 17/09/202028/02/2024 (1 ngày)
7725 lần Từ ngày 07/08/2021 đến ngày 02/09/202128/02/2024 (1 ngày)
7833 lần Từ ngày 29/07/2020 đến ngày 01/09/202028/02/2024 (1 ngày)
7923 lần Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/201923/02/2024 (4 ngày)
8040 lần Từ ngày 28/05/2023 đến ngày 08/07/202327/02/2024 (1 ngày)
8127 lần Từ ngày 30/07/2023 đến ngày 27/08/202327/02/2024 (1 ngày)
8226 lần Từ ngày 25/06/2022 đến ngày 22/07/202226/02/2024 (1 ngày)
8322 lần Từ ngày 28/01/201923/02/2024 (4 ngày)
8421 lần Từ ngày 13/12/2022 đến ngày 04/01/202316/02/2024 (11 ngày)
8532 lần Từ ngày 30/03/2021 đến ngày 02/05/202127/02/2024 (1 ngày)
8627 lần Từ ngày 14/06/2023 đến ngày 12/07/202327/02/2024 (1 ngày)
8719 lần Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 03/05/202125/02/2024 (2 ngày)
8818 lần Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 02/12/202228/02/2024 (1 ngày)
8921 lần Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 02/02/202128/02/2024 (1 ngày)
9019 lần Từ ngày 22/01/2022 đến ngày 15/02/202228/02/2024 (1 ngày)
9120 lần Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/201921/02/2024 (6 ngày)
9219 lần Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 05/03/202126/02/2024 (1 ngày)
9321 lần Từ ngày 10/10/2020 đến ngày 01/11/202023/02/2024 (4 ngày)
9423 lần Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 10/12/202028/02/2024 (1 ngày)
9528 lần Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 10/11/202128/02/2024 (1 ngày)
9628 lần Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 09/01/202228/02/2024 (1 ngày)
9718 lần Từ ngày 06/05/2022 đến ngày 25/05/202227/02/2024 (1 ngày)
9819 lần Từ ngày 07/05/2023 đến ngày 27/05/202325/02/2024 (2 ngày)
9926 lần Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 28/04/202224/02/2024 (3 ngày)