Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Thống kê
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ sốChu kỳ dài nhất không vềKhoảng thời gian của chu kỳNgày xuất hiện gần đây nhất
0028 lần Từ ngày 10/07/2018 đến ngày 08/08/201827/03/2023 (4 ngày)
0124 lần Từ ngày 20/02/2018 đến ngày 30/03/201828/03/2023 (3 ngày)
0220 lần Từ ngày 30/01/2021 đến ngày 24/02/202101/04/2023 (1 ngày)
0331 lần Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 06/05/202231/03/2023 (1 ngày)
0427 lần Từ ngày 18/12/2022 đến ngày 15/01/202330/03/2023 (1 ngày)
0523 lần Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 23/08/201827/03/2023 (4 ngày)
0627 lần Từ ngày 04/10/2022 đến ngày 01/11/202224/03/2023 (7 ngày)
0723 lần Từ ngày 21/02/2021 đến ngày 17/03/202127/03/2023 (4 ngày)
0823 lần Từ ngày 08/07/2022 đến ngày 01/08/202231/03/2023 (1 ngày)
0924 lần Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 18/05/201901/04/2023 (1 ngày)
1017 lần Từ ngày 06/08/2022 đến ngày 24/08/202229/03/2023 (2 ngày)
1127 lần Từ ngày 28/06/2018 đến ngày 26/07/201817/03/2023 (14 ngày)
1223 lần Từ ngày 07/06/2018 đến ngày 01/07/201830/03/2023 (1 ngày)
1323 lần Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 06/02/201830/03/2023 (1 ngày)
1433 lần Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/02/202025/03/2023 (6 ngày)
1527 lần Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/201921/03/2023 (10 ngày)
1627 lần Từ ngày 13/03/2022 đến ngày 10/04/202231/03/2023 (1 ngày)
1723 lần Từ ngày 24/10/2021 đến ngày 17/11/202130/03/2023 (1 ngày)
1823 lần Từ ngày 12/08/2018 đến ngày 05/09/201801/04/2023 (1 ngày)
1919 lần Từ ngày 27/04/2022 đến ngày 17/05/202227/03/2023 (4 ngày)
2024 lần Từ ngày 14/07/2020 đến ngày 08/08/202030/03/2023 (1 ngày)
2119 lần Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 03/04/202219/03/2023 (12 ngày)
2221 lần Từ ngày 05/11/2019 đến ngày 27/11/201931/03/2023 (1 ngày)
2325 lần Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/11/202030/03/2023 (1 ngày)
2422 lần Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 30/03/202215/03/2023 (16 ngày)
2522 lần Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/201931/03/2023 (1 ngày)
2631 lần Từ ngày 29/01/2023 đến ngày 02/03/202328/03/2023 (3 ngày)
2727 lần Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 21/03/202218/03/2023 (13 ngày)
2826 lần Từ ngày 28/05/2021 đến ngày 24/06/202101/04/2023 (1 ngày)
2922 lần Từ ngày 24/11/2022 đến ngày 17/12/202201/04/2023 (1 ngày)
3026 lần Từ ngày 23/08/2018 đến ngày 19/09/201828/03/2023 (3 ngày)
3123 lần Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 16/03/202327/03/2023 (4 ngày)
3226 lần Từ ngày 17/04/2022 đến ngày 14/05/202230/03/2023 (1 ngày)
3325 lần Từ ngày 05/09/2021 đến ngày 01/10/202129/03/2023 (2 ngày)
3423 lần Từ ngày 25/03/2018 đến ngày 18/04/201801/04/2023 (1 ngày)
3535 lần Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 25/05/201824/03/2023 (7 ngày)
3622 lần Từ ngày 11/02/2018 đến ngày 10/03/201830/03/2023 (1 ngày)
3725 lần Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 20/02/202130/03/2023 (1 ngày)
3825 lần Từ ngày 17/06/2018 đến ngày 13/07/201828/03/2023 (3 ngày)
3917 lần Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 30/03/202030/03/2023 (1 ngày)
4026 lần Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 28/10/201830/03/2023 (1 ngày)
4132 lần Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/201931/03/2023 (1 ngày)
4220 lần Từ ngày 14/08/2021 đến ngày 04/09/202101/04/2023 (1 ngày)
4316 lần Từ ngày 14/07/2022 đến ngày 31/07/202228/03/2023 (3 ngày)
4419 lần Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 12/09/202101/04/2023 (1 ngày)
4530 lần Từ ngày 06/03/2022 đến ngày 06/04/202230/03/2023 (1 ngày)
4623 lần Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 27/12/201826/03/2023 (5 ngày)
4720 lần Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 21/09/202031/03/2023 (1 ngày)
4830 lần Từ ngày 16/02/2021 đến ngày 19/03/202101/04/2023 (1 ngày)
4925 lần Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 08/12/202101/04/2023 (1 ngày)
5026 lần Từ ngày 03/08/2018 đến ngày 22/09/201801/04/2023 (1 ngày)
5126 lần Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 31/10/201931/03/2023 (1 ngày)
5224 lần Từ ngày 06/08/2021 đến ngày 31/08/202128/03/2023 (3 ngày)
5325 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/201931/03/2023 (1 ngày)
5417 lần Từ ngày 11/09/2021 đến ngày 29/09/202124/03/2023 (7 ngày)
5542 lần Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 24/10/202001/04/2023 (1 ngày)
5623 lần Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 09/01/202101/04/2023 (1 ngày)
5728 lần Từ ngày 16/05/2018 đến ngày 14/06/201824/03/2023 (7 ngày)
5835 lần Từ ngày 06/02/201801/04/2023 (1 ngày)
5923 lần Từ ngày 05/02/2023 đến ngày 01/03/202325/03/2023 (6 ngày)
6020 lần Từ ngày 27/07/2019 đến ngày 17/08/201929/03/2023 (2 ngày)
6122 lần Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 17/08/202201/04/2023 (1 ngày)
6224 lần Từ ngày 27/04/2021 đến ngày 22/05/202101/04/2023 (1 ngày)
6330 lần Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 18/07/202026/03/2023 (5 ngày)
6425 lần Từ ngày 14/09/2018 đến ngày 10/10/201830/03/2023 (1 ngày)
6524 lần Từ ngày 03/12/2019 đến ngày 28/12/201901/04/2023 (1 ngày)
6625 lần Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 27/09/201829/03/2023 (2 ngày)
6724 lần Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 17/03/202031/03/2023 (1 ngày)
6820 lần Từ ngày 03/11/2022 đến ngày 23/11/202231/03/2023 (1 ngày)
6932 lần Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/201924/03/2023 (7 ngày)
7022 lần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/201901/04/2023 (1 ngày)
7125 lần Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 16/01/202329/03/2023 (2 ngày)
7222 lần Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 30/01/202301/04/2023 (1 ngày)
7336 lần Từ ngày 06/09/2022 đến ngày 13/10/202229/03/2023 (2 ngày)
7424 lần Từ ngày 23/05/2019 đến ngày 17/06/201930/03/2023 (1 ngày)
7521 lần Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 05/11/202101/04/2023 (1 ngày)
7624 lần Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 17/09/202001/04/2023 (1 ngày)
7725 lần Từ ngày 07/08/2021 đến ngày 02/09/202120/03/2023 (11 ngày)
7833 lần Từ ngày 29/07/2020 đến ngày 01/09/202028/03/2023 (3 ngày)
7923 lần Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/201925/03/2023 (6 ngày)
8016 lần Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 11/03/202329/03/2023 (2 ngày)
8124 lần Từ ngày 23/06/2022 đến ngày 18/07/202231/03/2023 (1 ngày)
8226 lần Từ ngày 25/06/2022 đến ngày 22/07/202228/03/2023 (3 ngày)
8322 lần Từ ngày 05/01/2019 đến ngày 28/01/201931/03/2023 (1 ngày)
8421 lần Từ ngày 13/12/2022 đến ngày 04/01/202327/03/2023 (4 ngày)
8532 lần Từ ngày 30/03/2021 đến ngày 02/05/202101/04/2023 (1 ngày)
8627 lần Từ ngày 24/05/2020 đến ngày 21/06/202031/03/2023 (1 ngày)
8719 lần Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 03/05/202131/03/2023 (1 ngày)
8818 lần Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 02/12/202227/03/2023 (4 ngày)
8921 lần Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 02/02/202131/03/2023 (1 ngày)
9019 lần Từ ngày 22/01/2022 đến ngày 15/02/202225/03/2023 (6 ngày)
9120 lần Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/201901/04/2023 (1 ngày)
9219 lần Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 05/03/202131/03/2023 (1 ngày)
9323 lần Từ ngày 04/04/2018 đến ngày 28/04/201801/04/2023 (1 ngày)
9423 lần Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 10/12/202030/03/2023 (1 ngày)
9528 lần Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 10/11/202101/04/2023 (1 ngày)
9628 lần Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 09/01/202227/03/2023 (4 ngày)
9725 lần Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 28/05/201825/03/2023 (6 ngày)
9819 lần Từ ngày 23/02/2019 đến ngày 15/03/201929/03/2023 (2 ngày)
9926 lần Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 28/04/202228/03/2023 (3 ngày)