Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Thống kê
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ sốChu kỳ dài nhất không vềKhoảng thời gian của chu kỳNgày xuất hiện gần đây nhất
0028 lần Từ ngày 10/07/2018 đến ngày 08/08/201828/09/2023 (1 ngày)
0124 lần Từ ngày 20/02/2018 đến ngày 30/03/201826/09/2023 (2 ngày)
0220 lần Từ ngày 30/01/2021 đến ngày 24/02/202124/09/2023 (4 ngày)
0331 lần Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 06/05/202226/09/2023 (2 ngày)
0427 lần Từ ngày 18/12/2022 đến ngày 15/01/202329/09/2023 (1 ngày)
0523 lần Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 23/08/201829/09/2023 (1 ngày)
0627 lần Từ ngày 04/10/2022 đến ngày 01/11/202227/09/2023 (1 ngày)
0723 lần Từ ngày 21/02/2021 đến ngày 17/03/202125/09/2023 (3 ngày)
0823 lần Từ ngày 08/07/2022 đến ngày 01/08/202227/09/2023 (1 ngày)
0924 lần Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 16/06/202329/09/2023 (1 ngày)
1018 lần Từ ngày 13/06/2023 đến ngày 02/07/202327/09/2023 (1 ngày)
1127 lần Từ ngày 28/06/2018 đến ngày 26/07/201827/09/2023 (1 ngày)
1223 lần Từ ngày 07/06/2018 đến ngày 01/07/201819/09/2023 (9 ngày)
1323 lần Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 06/02/201820/09/2023 (8 ngày)
1433 lần Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/02/202025/09/2023 (3 ngày)
1527 lần Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/201922/09/2023 (6 ngày)
1627 lần Từ ngày 13/03/2022 đến ngày 10/04/202228/09/2023 (1 ngày)
1723 lần Từ ngày 24/10/2021 đến ngày 17/11/202128/09/2023 (1 ngày)
1823 lần Từ ngày 12/08/2018 đến ngày 05/09/201829/09/2023 (1 ngày)
1919 lần Từ ngày 27/04/2022 đến ngày 17/05/202229/09/2023 (1 ngày)
2024 lần Từ ngày 14/07/2020 đến ngày 08/08/202028/09/2023 (1 ngày)
2119 lần Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 03/04/202229/09/2023 (1 ngày)
2221 lần Từ ngày 05/11/2019 đến ngày 27/11/201928/09/2023 (1 ngày)
2325 lần Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/11/202028/09/2023 (1 ngày)
2422 lần Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 30/03/202228/09/2023 (1 ngày)
2522 lần Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/201921/09/2023 (7 ngày)
2631 lần Từ ngày 29/01/2023 đến ngày 02/03/202329/09/2023 (1 ngày)
2727 lần Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 21/03/202225/09/2023 (3 ngày)
2826 lần Từ ngày 28/05/2021 đến ngày 24/06/202127/09/2023 (1 ngày)
2922 lần Từ ngày 24/11/2022 đến ngày 17/12/202223/09/2023 (5 ngày)
3026 lần Từ ngày 23/08/2018 đến ngày 19/09/201829/09/2023 (1 ngày)
3123 lần Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 16/03/202323/09/2023 (5 ngày)
3226 lần Từ ngày 17/04/2022 đến ngày 14/05/202229/09/2023 (1 ngày)
3325 lần Từ ngày 05/09/2021 đến ngày 01/10/202129/09/2023 (1 ngày)
3423 lần Từ ngày 25/03/2018 đến ngày 18/04/201827/09/2023 (1 ngày)
3535 lần Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 25/05/201826/09/2023 (2 ngày)
3622 lần Từ ngày 11/02/2018 đến ngày 10/03/201828/09/2023 (1 ngày)
3725 lần Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 20/02/202118/09/2023 (10 ngày)
3825 lần Từ ngày 17/06/2018 đến ngày 13/07/201819/09/2023 (9 ngày)
3917 lần Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 30/03/202024/09/2023 (4 ngày)
4026 lần Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 28/10/201824/09/2023 (4 ngày)
4132 lần Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/201929/09/2023 (1 ngày)
4220 lần Từ ngày 14/08/2021 đến ngày 04/09/202123/09/2023 (5 ngày)
4319 lần Từ ngày 07/09/2023 đến ngày 27/09/202328/09/2023 (1 ngày)
4419 lần Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 12/09/202129/09/2023 (1 ngày)
4530 lần Từ ngày 06/03/2022 đến ngày 06/04/202213/09/2023 (15 ngày)
4623 lần Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 27/12/201821/09/2023 (7 ngày)
4727 lần Từ ngày 24/08/2023 đến ngày 21/09/202327/09/2023 (1 ngày)
4830 lần Từ ngày 16/02/2021 đến ngày 19/03/202128/09/2023 (1 ngày)
4925 lần Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 08/12/202122/09/2023 (6 ngày)
5026 lần Từ ngày 03/08/2018 đến ngày 22/09/201826/09/2023 (2 ngày)
5126 lần Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 31/10/201925/09/2023 (3 ngày)
5224 lần Từ ngày 06/08/2021 đến ngày 31/08/202129/09/2023 (1 ngày)
5325 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/201923/09/2023 (5 ngày)
5422 lần Từ ngày 12/04/2023 đến ngày 05/05/202321/09/2023 (7 ngày)
5542 lần Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 24/10/202029/09/2023 (1 ngày)
5623 lần Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 09/01/202128/09/2023 (1 ngày)
5728 lần Từ ngày 16/05/2018 đến ngày 14/06/201829/09/2023 (1 ngày)
5835 lần Từ ngày 06/02/201821/09/2023 (7 ngày)
5923 lần Từ ngày 05/02/2023 đến ngày 01/03/202329/09/2023 (1 ngày)
6020 lần Từ ngày 27/07/2019 đến ngày 17/08/201924/09/2023 (4 ngày)
6122 lần Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 17/08/202228/09/2023 (1 ngày)
6224 lần Từ ngày 27/04/2021 đến ngày 22/05/202128/09/2023 (1 ngày)
6330 lần Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 18/07/202026/09/2023 (2 ngày)
6425 lần Từ ngày 14/09/2018 đến ngày 10/10/201829/09/2023 (1 ngày)
6524 lần Từ ngày 03/12/2019 đến ngày 28/12/201925/09/2023 (3 ngày)
6625 lần Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 27/09/201829/09/2023 (1 ngày)
6724 lần Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 17/03/202029/09/2023 (1 ngày)
6820 lần Từ ngày 03/11/2022 đến ngày 23/11/202228/09/2023 (1 ngày)
6932 lần Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/201928/09/2023 (1 ngày)
7022 lần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/201925/09/2023 (3 ngày)
7125 lần Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 16/01/202327/09/2023 (1 ngày)
7222 lần Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 30/01/202319/09/2023 (9 ngày)
7336 lần Từ ngày 06/09/2022 đến ngày 13/10/202227/09/2023 (1 ngày)
7424 lần Từ ngày 23/05/2019 đến ngày 17/06/201927/09/2023 (1 ngày)
7521 lần Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 05/11/202129/09/2023 (1 ngày)
7624 lần Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 17/09/202024/09/2023 (4 ngày)
7725 lần Từ ngày 07/08/2021 đến ngày 02/09/202126/09/2023 (2 ngày)
7833 lần Từ ngày 29/07/2020 đến ngày 01/09/202028/09/2023 (1 ngày)
7923 lần Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/201929/09/2023 (1 ngày)
8040 lần Từ ngày 28/05/2023 đến ngày 08/07/202326/09/2023 (2 ngày)
8127 lần Từ ngày 30/07/2023 đến ngày 27/08/202329/09/2023 (1 ngày)
8226 lần Từ ngày 25/06/2022 đến ngày 22/07/202216/09/2023 (12 ngày)
8322 lần Từ ngày 05/01/2019 đến ngày 28/01/201926/09/2023 (2 ngày)
8421 lần Từ ngày 13/12/2022 đến ngày 04/01/202328/09/2023 (1 ngày)
8532 lần Từ ngày 30/03/2021 đến ngày 02/05/202127/09/2023 (1 ngày)
8627 lần Từ ngày 14/06/2023 đến ngày 12/07/202328/09/2023 (1 ngày)
8719 lần Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 03/05/202124/09/2023 (4 ngày)
8818 lần Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 02/12/202229/09/2023 (1 ngày)
8921 lần Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 02/02/202129/09/2023 (1 ngày)
9019 lần Từ ngày 22/01/2022 đến ngày 15/02/202222/09/2023 (6 ngày)
9120 lần Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/201921/09/2023 (7 ngày)
9219 lần Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 05/03/202128/09/2023 (1 ngày)
9323 lần Từ ngày 04/04/2018 đến ngày 28/04/201825/09/2023 (3 ngày)
9423 lần Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 10/12/202026/09/2023 (2 ngày)
9528 lần Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 10/11/202126/09/2023 (2 ngày)
9628 lần Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 09/01/202228/09/2023 (1 ngày)
9725 lần Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 28/05/201829/09/2023 (1 ngày)
9819 lần Từ ngày 07/05/2023 đến ngày 27/05/202328/09/2023 (1 ngày)
9926 lần Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 28/04/202226/09/2023 (2 ngày)