Hôm nay là thứ 7 ngày 30 tháng 09 năm 2023

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
88(5 lần); 51(4 lần); 97(4 lần); 69(4 lần); 14(4 lần); 80(3 lần); 40(3 lần); 95(3 lần); 92(3 lần); 91(3 lần); 53(3 lần); 24(3 lần); 75(2 lần); 42(2 lần); 54(2 lần); 00(2 lần); 78(2 lần); 79(2 lần); 85(2 lần); 86(2 lần); 89(2 lần); 93(2 lần); 96(2 lần); 29(2 lần); 99(2 lần); 13(2 lần); 07(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4:
77(0 lần); 57(0 lần); 87(0 lần); 43(0 lần); 44(0 lần); 45(0 lần); 47(0 lần); 01(0 lần); 84(0 lần); 55(0 lần);