Hôm nay là thứ 7 ngày 28 tháng 05 năm 2022

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
30(6 lần); 05(4 lần); 31(4 lần); 09(4 lần); 24(3 lần); 13(3 lần); 47(3 lần); 91(3 lần); 27(2 lần); 29(2 lần); 68(2 lần); 64(2 lần); 33(2 lần); 65(2 lần); 21(2 lần); 56(2 lần); 55(2 lần); 53(2 lần); 46(2 lần); 70(2 lần); 50(2 lần); 74(2 lần); 88(2 lần); 93(2 lần); 79(2 lần); 08(2 lần); 80(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4:
39(0 lần); 78(0 lần); 23(0 lần); 83(0 lần); 25(0 lần); 82(0 lần); 54(0 lần); 28(0 lần); 77(0 lần); 40(0 lần);