Hôm nay là thứ 5 ngày 29 tháng 09 năm 2022

Bạn thống kê tất cả các thứ 5 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
27(4 lần); 83(3 lần); 06(3 lần); 77(3 lần); 87(3 lần); 66(3 lần); 92(3 lần); 37(2 lần); 35(2 lần); 19(2 lần); 71(2 lần); 38(2 lần); 60(2 lần); 26(2 lần); 43(2 lần); 80(2 lần); 21(2 lần); 50(2 lần); 78(2 lần); 90(2 lần); 16(2 lần); 96(2 lần); 88(2 lần); 95(2 lần); 10(2 lần); 07(2 lần); 89(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4:
00(0 lần); 32(0 lần); 34(0 lần); 28(0 lần); 62(0 lần); 63(0 lần); 64(0 lần); 48(0 lần); 22(0 lần); 68(0 lần);