Nhập dàn số cần ghép (tối đa 10 con):

Chọn kiểu ghép:
 
 

Kết quả ghép lô xiên

Tổng số cặp xiên 2 được tạo thành là 36 cặp.
01,0201,0301,04
01,0501,0601,07
01,0801,0902,03
02,0402,0502,06
02,0702,0802,09
03,0403,0503,06
03,0703,0803,09
04,0504,0604,07
04,0804,0905,06
05,0705,0805,09
06,0706,0806,09
07,0807,0908,09