insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8
33
89
42
50
G.7
732
764
124
200
G.6
9232
7652
4501
4397
7037
2215
0000
8149
5358
2306
8137
6155
G.5
5342
8655
7506
1811
G.4
69711
97466
05379
18298
10103
96823
55731
89669
32895
52727
69753
87828
30529
47163
56411
62265
40437
70304
93506
35464
94673
27498
94935
19936
01318
63810
32783
28869
G.3
46801
73473
60182
82506
62347
90820
83745
85408
G.2
37156
72422
38602
45879
G.1
17601
31161
52962
71371
ĐB
409833
881616
070194
903513
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 01(3), 03 06 00, 02, 04, 06(2) 00, 06, 08
1 11 15, 16 11 10, 11, 13, 18
2 23 22, 27, 28, 29 20, 24 -
3 31, 32(2), 33(2) 37 37 35, 36, 37
4 42 - 42, 47, 49 45
5 52, 56 53, 55 58 50, 55
6 66 61, 63, 64, 69 62, 64, 65 69
7 73, 79 - 73 71, 79
8 - 82, 89 - 83
9 98 95, 9794 98
Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu GiangĐuôi
- - 00, 20 00, 10, 500
01(3), 11, 31 61 11 11, 711
32(2), 42, 52 22, 82 02, 42, 62 -2
03, 23, 33(2), 73 53, 63 7313, 833
- 64 04, 24, 64, 94 -4
- 15, 55, 95 65 35, 45, 555
56, 66 06, 16 06(2) 06, 366
- 27, 37, 97 37, 47 377
98 28 58 08, 18, 988
79 29, 69, 89 49 69, 799
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8
10
42
84
84
G.7
366
436
308
507
G.6
6844
5855
6197
0184
3203
9321
1422
5721
1375
0930
2295
8768
G.5
4376
7397
5694
5848
G.4
55409
70611
50702
20036
62480
57110
63433
21400
97035
08298
44819
50462
43830
99002
14210
04935
70780
41547
12430
87509
03839
46465
47526
43173
53910
24818
40739
59541
G.3
34095
96878
16247
40949
76504
62252
25823
15338
G.2
23403
74052
82255
38987
G.1
71112
91772
72148
85680
ĐB
333958
827194
960451
470840
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 02, 03, 09 00, 02, 03 04, 08, 09 07
1 10(2), 11, 12 19 10 10, 18
2 - 21 21, 22 23, 26
3 33, 36 30, 35, 36 30, 35, 39 30, 38, 39
4 44 42, 47, 49 47, 4840, 41, 48
5 55, 58 5251, 52, 55 -
6 66 62 - 65, 68
7 76, 78 72 75 73
8 80 84 80, 84 80, 84, 87
9 95, 9794, 97, 98 94 95
Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu GiangĐuôi
10(2), 80 00, 30 10, 30, 80 10, 30, 40, 800
11 21 21, 51 411
02, 12 02, 42, 52, 62, 72 22, 52 -2
03, 33 03 - 23, 733
44 84, 94 04, 84, 94 844
55, 95 35 35, 55, 75 65, 955
36, 66, 76 36 - 266
97 47, 97 47 07, 877
58, 78 98 08, 48 18, 38, 48, 688
09 19, 49 09, 39 399
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8
56
28
29
54
G.7
346
805
513
671
G.6
0453
2799
3508
9235
4527
4503
7660
3103
9364
7508
4963
4271
G.5
1332
3273
6119
5556
G.4
23678
45681
06355
80042
69522
74957
33392
88242
05982
82978
45636
75486
00764
83274
32042
87682
55045
11938
95408
37455
34036
77638
22974
33516
60665
57250
60934
72217
G.3
53620
33972
92004
13961
32071
75213
63472
85457
G.2
44220
03502
41715
02190
G.1
18331
25893
39687
76629
ĐB
056236
459577
840032
692964
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 08 02, 03, 04, 05 03, 08 08
1 - - 13(2), 15, 19 16, 17
2 20(2), 22 27, 28 29 29
3 31, 32, 36 35, 3632, 36, 38 34, 38
4 42, 46 42 42, 45 -
5 53, 55, 56, 57 - 55 50, 54, 56, 57
6 - 61, 64 60, 64 63, 64, 65
7 72, 78 73, 74, 77, 78 71 71(2), 72, 74
8 81 82, 86 82, 87 -
9 92, 99 93 - 90
Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu GiangĐuôi
20(2) - 60 50, 900
31, 81 61 71 71(2)1
22, 32, 42, 72, 92 02, 42, 8232, 42, 82 722
53 03, 73, 93 03, 13(2) 633
- 04, 64, 74 64 34, 54, 64, 744
55 05, 35 15, 45, 55 655
36, 46, 56 36, 86 36 16, 566
57 27, 77 87 17, 577
08, 78 28, 78 08, 38 08, 388
99 - 19, 29 299
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8
18
13
41
39
G.7
644
294
288
518
G.6
6977
4069
2583
6480
7889
2136
9328
7836
8780
6869
0462
4179
G.5
7046
8528
5971
6816
G.4
75112
69899
73261
41899
34195
83141
16416
67093
85438
90391
71831
57055
47553
97442
98110
53079
72202
33757
62234
58993
60786
80182
08471
99668
64861
33143
84079
37064
G.3
50419
25948
44554
82810
80979
21314
60300
86797
G.2
50566
26809
90507
90943
G.1
81584
81964
70309
46806
ĐB
067456
779547
806781
713531
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 - 09 02, 07, 09 00, 06
1 12, 16, 18, 19 10, 13 10, 14 16, 18
2 - 28 28 -
3 - 31, 36, 38 34, 3631, 39
4 41, 44, 46, 48 42, 47 41 43(2)
556 53, 54, 55 57 -
6 61, 66, 69 64 - 61, 62, 64, 68, 69
7 77 - 71, 79(2) 71, 79(2)
8 83, 84 80, 89 80, 81, 86, 88 82
9 95, 99(2) 91, 93, 94 93 97
Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu GiangĐuôi
- 10, 80 10, 80 000
41, 61 31, 91 41, 71, 8131, 61, 711
12 42 02 62, 822
83 13, 53, 93 93 43(2)3
44, 84 54, 64, 94 14, 34 644
95 55 - -5
16, 46, 56, 66 36 36, 86 06, 166
7747 07, 57 977
18, 48 28, 38 28, 88 18, 688
19, 69, 99(2) 09, 89 09, 79(2) 39, 69, 79(2)9
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8
63
96
65
25
G.7
133
882
330
330
G.6
6778
9029
0341
3878
7988
6237
2642
0213
5372
2567
4125
9496
G.5
9655
9515
1005
8184
G.4
93664
49006
76322
94256
40581
26258
18239
57791
63434
48682
28302
45733
41730
56370
04348
79993
35744
63885
03270
87625
25728
76238
00214
68249
06951
02661
02277
16242
G.3
38619
25628
78859
35507
91177
42499
88761
77071
G.2
26648
58289
45481
29621
G.1
53134
82694
23992
31196
ĐB
416236
082275
490251
218726
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 06 02, 07 05 -
1 19 15 13 14
2 22, 28, 29 - 25, 28 21, 25(2), 26
3 33, 34, 36, 39 30, 33, 34, 37 30 30, 38
4 41, 48 - 42, 44, 48 42, 49
5 55, 56, 58 5951 51
6 63, 64 - 65 61(2), 67
7 78 70, 75, 78 70, 72, 77 71, 77
8 81 82(2), 88, 89 81, 85 84
9 - 91, 94, 96 92, 93, 99 96(2)
Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu GiangĐuôi
- 30, 70 30, 70 300
41, 81 9151, 81 21, 51, 61(2), 711
22 02, 82(2) 42, 72, 92 422
33, 63 33 13, 93 -3
34, 64 34, 94 44 14, 844
55 15, 75 05, 25, 65, 85 25(2)5
06, 36, 56 96 -26, 96(2)6
- 07, 37 77 67, 777
28, 48, 58, 78 78, 88 28, 48 388
19, 29, 39 59, 89 99 499

ket-qua-xo-so-mien-nam-thu-7
XSMN thứ 7 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 4 đài thuộc khu vực miền Nam: Long An, TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước.

Thông tin về XSMN thứ 7

XSMN T7 được đông đảo người chơi tham gia so với ngày thường bởi vì những ngày cuối tuần là thời điểm để xả stress, giải trí sau 1 tuần làm việc căng thẳng, chúng ta có thể ngồi ở quán café, ăn sáng rồi sau đó mua một vài tờ vé số.

Có thể bạn đã biết, xổ số là một trò chơi quay số có thưởng do các công ty xổ số trực thuốc nhà nước điều hành. Kết quả là những con số mà chúng ta dò được mỗi ngày đều hoàn toàn ngẫu nhiên được thực hiện trực tiếp từ trường quay.

hixoso.com ra đời giống như một kênh thông tin toàn diện về ngành xổ số giúp người chơi nắm bắt được kết quả của các giải thưởng chính xác & trong thời gian nhanh nhất. Lịch sử kết quả xổ số Miền Nam thứ Bảy hôm nay hoặc những kỳ trước đều được chúng tôi lưu trữ lại vì thế bạn có thể tra cứu thông tin ngay lập tức.

Theo đà phát triển của công nghệ bây giờ bạn có thể xem KQXS MN thứ 7 bằng rất nhiều cách ví dụ như: Qua dịch vụ nhắn tin(SMS), nghe radio, thậm chí là xem trực tiếp trên tivi vào khung giờ mở thưởng.

Tất nhiên mỗi cách đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, tuy nhiên hiện tại chúng tôi thấy rằng việc tra cứu về các giải thưởng trên website hay ứng dụng di động là cách

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT