MEGA tỉ lệ %MEGA Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T4T6CNTất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

2.78% 5 lần
02

2.78% 5 lần
03

1.67% 3 lần
04

3.89% 7 lần
05

2.78% 5 lần
06

1.11% 2 lần
07

3.33% 6 lần
09

1.67% 3 lần
10

3.33% 6 lần
11

1.67% 3 lần
12

1.11% 2 lần
13

3.33% 6 lần
14

2.78% 5 lần
15

3.33% 6 lần
16

5.56% 10 lần
17

1.11% 2 lần
18

3.33% 6 lần
19

2.22% 4 lần
20

3.33% 6 lần
21

3.33% 6 lần
22

2.22% 4 lần
23

2.78% 5 lần
24

2.22% 4 lần
25

2.22% 4 lần
26

2.22% 4 lần
27

2.22% 4 lần
28

1.67% 3 lần
29

1.67% 3 lần
30

1.11% 2 lần
31

1.67% 3 lần
32

2.78% 5 lần
33

1.67% 3 lần
34

1.67% 3 lần
35

0.56% 1 lần
36

1.11% 2 lần
37

2.22% 4 lần
38

1.11% 2 lần
39

2.78% 5 lần
40

2.78% 5 lần
41

2.78% 5 lần
42

1.11% 2 lần
43

1.11% 2 lần
44

1.11% 2 lần
45

2.78% 5 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 08/12/2023
 • LLCLCL

 • 2
 • 06/12/2023
 • CLCLLC

 • 3
 • 03/12/2023
 • CCCLLC

 • 4
 • 01/12/2023
 • LCCLLC

 • 5
 • 29/11/2023
 • LCCCCL

 • 6
 • 26/11/2023
 • CCLLLC

 • 7
 • 24/11/2023
 • LCCCLL

 • 8
 • 22/11/2023
 • LCCLLL

 • 9
 • 19/11/2023
 • LLLCCC

 • 10
 • 17/11/2023
 • CCLCCL

 • 11
 • 15/11/2023
 • CLCCCL

 • 12
 • 12/11/2023
 • CCCLLL

 • 13
 • 10/11/2023
 • LCCLCC

 • 14
 • 08/11/2023
 • LCLLLL

 • 15
 • 05/11/2023
 • LLCCLL

 • 16
 • 03/11/2023
 • CLLLCC

 • 17
 • 01/11/2023
 • LLLCLC

 • 18
 • 29/10/2023
 • LLLLCL

 • 19
 • 27/10/2023
 • LCCLCL

 • 20
 • 25/10/2023
 • CCLLLL

 • 21
 • 22/10/2023
 • CLCLLC

 • 22
 • 20/10/2023
 • CCLCCL

 • 23
 • 18/10/2023
 • CLCCCL

 • 24
 • 15/10/2023
 • CLLLCL

 • 25
 • 13/10/2023
 • LLCLCL

 • 26
 • 11/10/2023
 • LCCCCL

 • 27
 • 08/10/2023
 • CCCCLL

 • 28
 • 06/10/2023
 • CLCCLC

 • 29
 • 04/10/2023
 • LLLCCL

 • 30
 • 01/10/2023
 • CLLCLL