MEGA tỉ lệ %MEGA Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T4T6CNTất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

1.11% 2 lần
02

1.11% 2 lần
03

4.44% 8 lần
04

1.67% 3 lần
05

0.56% 1 lần
07

3.33% 6 lần
08

2.78% 5 lần
09

1.67% 3 lần
10

3.33% 6 lần
11

2.78% 5 lần
12

2.78% 5 lần
13

2.78% 5 lần
14

2.22% 4 lần
15

1.67% 3 lần
16

2.22% 4 lần
17

0.56% 1 lần
18

1.67% 3 lần
19

3.33% 6 lần
20

3.33% 6 lần
21

2.22% 4 lần
22

3.33% 6 lần
23

2.22% 4 lần
24

2.78% 5 lần
26

1.67% 3 lần
27

3.33% 6 lần
28

2.22% 4 lần
29

1.11% 2 lần
30

2.22% 4 lần
31

1.67% 3 lần
32

2.78% 5 lần
33

2.78% 5 lần
34

2.78% 5 lần
35

2.22% 4 lần
36

2.78% 5 lần
37

2.78% 5 lần
38

1.11% 2 lần
39

2.78% 5 lần
40

3.33% 6 lần
41

1.67% 3 lần
42

2.22% 4 lần
43

1.11% 2 lần
44

3.33% 6 lần
45

2.22% 4 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 16/06/2021
 • LLCCLL

 • 2
 • 13/06/2021
 • LCCLCC

 • 3
 • 11/06/2021
 • CCLCCC

 • 4
 • 09/06/2021
 • CLCCCC

 • 5
 • 06/06/2021
 • LLCLCC

 • 6
 • 04/06/2021
 • LCLCLC

 • 7
 • 02/06/2021
 • CCCCLC

 • 8
 • 30/05/2021
 • LCLCCL

 • 9
 • 28/05/2021
 • CLLLCL

 • 10
 • 26/05/2021
 • LCCCCL

 • 11
 • 23/05/2021
 • LCCCLC

 • 12
 • 21/05/2021
 • CCLCCC

 • 13
 • 19/05/2021
 • LCLLLC

 • 14
 • 16/05/2021
 • LLLLCL

 • 15
 • 14/05/2021
 • LLCCCC

 • 16
 • 12/05/2021
 • LLCLCC

 • 17
 • 09/05/2021
 • LLCCLL

 • 18
 • 07/05/2021
 • CCLLLC

 • 19
 • 05/05/2021
 • LCCCLC

 • 20
 • 02/05/2021
 • LCCLCC

 • 21
 • 30/04/2021
 • LCCLCL

 • 22
 • 28/04/2021
 • LLCLLL

 • 23
 • 25/04/2021
 • CLLCCC

 • 24
 • 23/04/2021
 • LCCCCL

 • 25
 • 21/04/2021
 • LCLLCL

 • 26
 • 18/04/2021
 • LLLLCL

 • 27
 • 16/04/2021
 • CLLCCL

 • 28
 • 14/04/2021
 • LCCCLL

 • 29
 • 11/04/2021
 • LLLCCL

 • 30
 • 09/04/2021
 • LCCLLL