insert_chartThống kê
TỉnhKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế
G.8
28
77
97
G.7
072
092
467
G.6
4534
5825
6344
7862
3917
8092
1493
8365
7298
G.5
1575
4311
6391
G.4
20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433
42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896
20888
36113
16848
57832
56848
19903
00908
G.3
76929
00078
56627
70788
13844
34350
G.2
16633
88822
24667
G.1
99704
39051
16592
ĐB
579113
893750
168153
0123456789
ĐầuKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế
0 04 - 03, 08
113, 17, 19 11, 17, 18 13
2 24, 25, 28, 29 20, 22, 27 -
3 33(2), 34 30 32
4 44 43 44, 48(2)
5 -50, 51 50, 53
6 - 62 65, 67(2)
7 72, 75, 78(2), 79 77 -
8 85 86, 88, 89 88
9 - 92(2), 96 91, 92, 93, 97, 98
Kon TumKhánh HòaThừa Thiên HuếĐuôi
- 20, 30, 50 500
- 11, 51 911
72 22, 62, 92(2) 32, 922
13, 33(2) 43 03, 13, 53, 933
04, 24, 34, 44 - 444
25, 75, 85 - 655
- 86, 96 -6
17 17, 27, 77 67(2), 977
28, 78(2) 18, 88 08, 48(2), 88, 988
19, 29, 79 89 -9
insert_chartThống kê
TỉnhKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế
G.8
85
02
88
G.7
760
768
412
G.6
3191
9694
9184
7764
3669
2148
8978
4183
3903
G.5
3427
0399
4438
G.4
07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122
32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076
92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102
G.3
83688
10809
07246
18598
42835
31200
G.2
78169
16726
82928
G.1
70560
19522
13533
ĐB
560105
936909
349293
0123456789
ĐầuKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế
0 02, 05, 09 02, 06, 09 00, 02, 03
1 15 - 12, 13
2 22, 27, 29 22, 26, 27 21, 26, 28
3 - 32 33, 35, 36, 38
4 43 46, 48 -
5 55 55 -
6 60(2), 69 64, 68, 69 -
7 79 76 78
8 84, 85, 88 86, 87 83, 88
9 91, 94 98, 99 92, 93, 99
Kon TumKhánh HòaThừa Thiên HuếĐuôi
60(2) - 000
91 - 211
02, 22 02, 22, 32 02, 12, 922
43 - 03, 13, 33, 83, 933
84, 94 64 -4
05, 15, 55, 85 55 355
- 06, 26, 46, 76, 86 26, 366
27 27, 87 -7
88 48, 68, 98 28, 38, 78, 888
09, 29, 69, 7909, 69, 99 999
insert_chartThống kê
TỉnhKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế
G.8
80
35
70
G.7
802
279
460
G.6
9478
7149
2729
0887
0529
5540
7751
0213
4297
G.5
5845
7049
4766
G.4
40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591
12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128
15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848
G.3
59838
74744
87829
51392
24274
50964
G.2
34266
50094
22481
G.1
31590
63160
88713
ĐB
077717
766924
988631
0123456789
ĐầuKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế
0 02 09 03
117 11 13(2)
2 20, 2924, 28, 29(2) -
3 38 35, 3631, 39
4 44, 45, 49 40, 45, 49 48
5 56(2) 50 51, 57, 59
6 62, 66, 68 60 60, 64, 66
7 78 71, 79 70, 74, 78
8 80 87 81
9 90(2), 91 92, 94 94, 97
Kon TumKhánh HòaThừa Thiên HuếĐuôi
20, 80, 90(2) 40, 50, 60 60, 700
91 11, 7131, 51, 811
02, 62 92 -2
- - 03, 13(2)3
4424, 94 64, 74, 944
45 35, 45 -5
56(2), 66 36 666
17 87 57, 977
38, 68, 78 28 48, 788
29, 49 09, 29(2), 49, 79 39, 599
insert_chartThống kê
TỉnhKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế
G.8
17
92
66
G.7
114
741
490
G.6
5057
9274
9839
3871
3336
7473
9492
5383
1712
G.5
1898
0524
1204
G.4
93471
01661
48829
52776
29107
22678
51513
49849
44054
11944
07813
43682
79279
35586
24497
10481
19428
51485
53784
51104
62543
G.3
15842
74809
90844
58815
03915
47704
G.2
30370
81535
15593
G.1
57745
76496
06167
ĐB
212286
874783
970562
0123456789
ĐầuKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế
0 07, 09 - 04(3)
1 13, 14, 17 13, 15 12, 15
2 29 24 28
3 39 35, 36 -
4 42, 45 41, 44(2), 49 43
5 57 54 -
6 61 -62, 66, 67
7 70, 71, 74, 76, 78 71, 73, 79 -
886 82, 83, 86 81, 83, 84, 85
9 98 92, 96 90, 92, 93, 97
Kon TumKhánh HòaThừa Thiên HuếĐuôi
70 - 900
61, 71 41, 71 811
42 82, 92 12, 62, 922
13 13, 73, 83 43, 83, 933
14, 74 24, 44(2), 54 04(3), 844
45 15, 35 15, 855
76, 86 36, 86, 96 666
07, 17, 57 - 67, 977
78, 98 - 288
09, 29, 39 49, 79 -9
insert_chartThống kê
TỉnhKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế
G.8
21
22
80
G.7
284
018
306
G.6
5445
7559
9325
4459
6778
0649
8734
1927
2743
G.5
6063
8128
2980
G.4
39304
71672
90830
55613
66238
93450
64047
42458
68653
81130
74666
39720
14944
89876
88307
21171
67084
53626
65326
15480
89997
G.3
45177
94359
60058
46844
97169
58007
G.2
51095
96320
48592
G.1
01101
60061
73327
ĐB
656755
533895
051810
0123456789
ĐầuKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế
0 01, 04 - 06, 07(2)
1 13 1810
2 21, 25 20(2), 22, 28 26(2), 27(2)
3 30, 38 30 34
4 45, 47 44(2), 49 43
5 50, 55, 59(2) 53, 58(2), 59 -
6 63 61, 66 69
7 72, 77 76, 78 71
8 84 - 80(3), 84
9 9595 92, 97
Kon TumKhánh HòaThừa Thiên HuếĐuôi
30, 50 20(2), 3010, 80(3)0
01, 21 61 711
72 22 922
13, 63 53 433
04, 84 44(2) 34, 844
25, 45, 55, 9595 -5
- 66, 76 06, 26(2)6
47, 77 - 07(2), 27(2), 977
38 18, 28, 58(2), 78 -8
59(2) 49, 59 699
insert_chartThống kê
TỉnhKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế
G.8
11
88
46
G.7
377
747
281
G.6
8423
3027
3810
7689
0656
1973
6844
1460
9247
G.5
3561
0758
9094
G.4
25660
44927
56823
71429
13898
06161
42134
38364
20888
85210
06856
41168
94119
06018
23062
07771
62402
62818
37025
59843
13761
G.3
46619
93380
01069
89995
44665
28620
G.2
46235
66992
24438
G.1
11862
69995
37929
ĐB
345318
612085
979078
0123456789
ĐầuKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế
0 - - 02
1 10, 11, 18, 19 10, 18, 19 18
2 23(2), 27(2), 29 - 20, 25, 29
3 34, 35 - 38
4 - 47 43, 44, 46, 47
5 - 56(2), 58 -
6 60, 61(2), 62 64, 68, 69 60, 61, 62, 65
7 77 73 71, 78
8 8085, 88(2), 89 81
9 98 92, 95(2) 94
Kon TumKhánh HòaThừa Thiên HuếĐuôi
10, 60, 80 10 20, 600
11, 61(2) - 61, 71, 811
62 92 02, 622
23(2) 73 433
34 64 44, 944
3585, 95(2) 25, 655
- 56(2) 466
27(2), 77 47 477
18, 98 18, 58, 68, 88(2) 18, 38, 788
19, 29 19, 69, 89 299

ket-qua-xo-so-mien-trung-chu-nhat
XSMT Chủ Nhật hàng tuần là chuyên mục trực tiếp KQXS của 2 đài quay Khánh Hòa và Kon Tum vào lúc 17h15 mỗi tuần. Bên cạnh đó còn cung cấp đầy đủ thống kê kết quả giúp người chơi dễ dàng tra cứu các số đã ra chủ nhật tuần trước, tháng trước đó.

Trước giờ xổ kết quả xổ số Miền Trung ngày chủ nhật hôm nay thì tại chuyên mục bạn sẽ có thể xem được kết quả đã ra của tuần rồi của 7 ngày chủ nhật trước đó đầy đủ với 18 giải.

KQXS Miền Trung chủ nhật hàng tuần chi tiết

Trên hixoso.com cũng cung cấp cho bạn rất nhiều tính năng và tiện ích cực kì tiện lợi. Hỗ trợ bạn phân tích KQXS Miền Trung T7 theo máy tính khoa học và chuẩn xác. Cung cấp các cầu xổ số đã xuất hiện và đã ra trong bao nhiêu ngày rồi.

Bạn có thể căn cứ vào đó để mua vé số tự chọn cho chủ nhật tuần tới. Bạn cũng có thể dò ngay vé số đã mua của mình để đối chiếu kết quả trong vòng chưa đầy 1 phút.

Cơ cấu giải thưởng của KQXS Miền Trung vào Chủ Nhật cuối tuần rất hấp dẫn mang đến giải đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng. Mệnh giá mỗi tờ vé số là 10.000đ. Số lượng vé 6 số bán ra lên tới 1.000.000 vé như vậy bạn cũng cần lựa chọn trong số đó vé có số may mắn mà mình yêu thích để nâng cao cơ hội trúng số lên cho mình.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT