insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
61
63
73
G.7
791
737
152
G.6
8259
2877
3781
4007
6276
8610
6540
0252
9137
G.5
5913
1876
6539
G.4
28902
13925
39373
68637
20512
41192
81188
72362
17867
99994
99631
20104
63106
93851
40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309
G.3
69866
61190
09108
06101
13366
23683
G.2
44668
53998
60312
G.1
01141
31654
29551
ĐB
154333
316798
952493
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 02 01, 04, 06, 07, 08 09
1 12, 13 10 12
2 25 - -
333, 37 31, 37 32, 37, 39
4 41 - 40, 42, 44
5 59 51, 54 50, 51, 52(2)
6 61, 66, 68 62, 63, 67 66
7 73, 77 76(2) 73, 79
8 81, 88 - 83
9 90, 91, 92 94, 98(2)93, 97
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
90 10 40, 500
41, 61, 81, 91 01, 31, 51 511
02, 12, 92 62 12, 32, 42, 52(2)2
13, 33, 73 63 73, 83, 933
- 04, 54, 94 444
25 - -5
66 06, 76(2) 666
37, 77 07, 37, 67 37, 977
68, 88 08, 98(2) -8
59 - 09, 39, 799
insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
64
45
69
G.7
759
241
145
G.6
1004
6480
4005
8124
9896
0744
5198
0312
6874
G.5
4018
4256
5348
G.4
91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831
63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653
35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331
G.3
09104
69309
92309
51991
00137
44483
G.2
92293
72489
91488
G.1
90723
29997
02413
ĐB
536469
260971
099784
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 04(3), 05, 09 09 09(2)
1 18 - 12, 13
2 23 20, 24, 27 -
3 31, 33 - 31, 32, 37
4 - 41, 44, 45 45, 48(2)
5 55, 59 53, 56 -
6 64, 65(2), 69(2) 64 68, 69
7 -71, 73, 79 74
8 80 85, 89 83(2), 84, 88
9 93 91, 96, 97 98
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
80 20 -0
31 41, 71, 91 311
- - 12, 322
23, 33, 93 53, 73 13, 83(2)3
04(3), 64 24, 44, 64 74, 844
05, 55, 65(2) 45, 85 455
- 56, 96 -6
- 27, 97 377
18 - 48(2), 68, 88, 988
09, 59, 69(2) 09, 79, 89 09(2), 699
insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
88
33
48
G.7
332
393
270
G.6
3742
4110
3171
2964
4111
0424
7395
6940
1983
G.5
3489
8667
4554
G.4
37580
09096
38371
37666
11047
64349
05743
96296
51442
23521
81910
38096
85604
41864
84750
44773
03422
03057
62229
54852
50045
G.3
41195
76877
14943
26772
30493
91376
G.2
01901
71971
29279
G.1
57055
17501
93531
ĐB
272959
901288
100362
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 01 01, 04 -
1 10 10, 11 -
2 - 21, 24 22, 29
3 32 33 31
4 42, 43, 47, 49 42, 43 40, 45, 48
5 55, 59 - 50, 52, 54, 57
6 66 64(2), 6762
7 71(2), 77 71, 72 70, 73, 76, 79
8 80, 88, 8988 83
9 95, 96 93, 96(2) 93, 95
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
10, 80 10 40, 50, 700
01, 71(2) 01, 11, 21, 71 311
32, 42 42, 72 22, 52, 622
43 33, 43, 93 73, 83, 933
- 04, 24, 64(2) 544
55, 95 - 45, 955
66, 96 96(2) 766
47, 77 67 577
8888 488
49, 59, 89 - 29, 799
insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
48
66
87
G.7
293
544
339
G.6
2964
0102
6845
0001
5447
8261
1084
5987
3244
G.5
0317
0697
6962
G.4
70341
25412
27705
32328
14793
23258
69344
20268
57176
24504
99857
07674
24637
57249
35561
05969
82512
17343
13269
19773
31283
G.3
66385
27344
41019
67480
97520
74941
G.2
93943
38251
83771
G.1
92340
86383
65921
ĐB
299096
880768
165946
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 02, 05 01, 04 -
1 12, 17 19 12
2 28 - 20, 21
3 - 37 39
4 40, 41, 43, 44(2), 45, 48 44, 47, 49 41, 43, 44, 46
5 58 51, 57 -
6 64 61, 66, 68(2) 61, 62, 69(2)
7 - 74, 76 71, 73
8 85 80, 83 83, 84, 87(2)
9 93(2), 96 97 -
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
40 80 200
41 01, 51, 61 21, 41, 61, 711
02, 12 - 12, 622
43, 93(2) 83 43, 73, 833
44(2), 64 04, 44, 74 44, 844
05, 45, 85 - -5
96 66, 76466
17 37, 47, 57, 97 87(2)7
28, 48, 5868(2) -8
- 19, 49 39, 69(2)9
insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
95
81
15
G.7
440
047
916
G.6
6059
8978
3660
8002
5204
9685
4191
3109
2283
G.5
2760
2865
2615
G.4
29030
77924
08838
71515
62579
90681
25062
17962
80888
06975
25512
48774
72827
79355
10696
83932
38698
37962
06282
43130
82597
G.3
64715
90501
14756
55845
89861
85020
G.2
18160
95572
20531
G.1
96332
30593
30813
ĐB
737936
069045
672031
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 01 02, 04 09
1 15(2) 12 13, 15(2), 16
2 24 27 20
3 30, 32, 36, 38 - 30, 31(2), 32
4 4045(2), 47 -
5 59 55, 56 -
6 60(3), 62 62, 65 61, 62
7 78, 79 72, 74, 75 -
8 81 81, 85, 88 82, 83
9 95 93 91, 96, 97, 98
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
30, 40, 60(3) - 20, 300
01, 81 8131(2), 61, 911
32, 62 02, 12, 62, 72 32, 62, 822
- 93 13, 833
24 04, 74 -4
15(2), 9545(2), 55, 65, 75, 85 15(2)5
36 56 16, 966
- 27, 47 977
38, 78 88 988
59, 79 - 099
insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
44
46
65
G.7
701
037
763
G.6
8694
0035
5561
3094
3615
5892
1530
7458
7293
G.5
5079
7306
5415
G.4
48917
59721
25117
17818
24483
49073
33370
84260
43182
24510
22499
57093
64174
99041
23997
70514
90322
91133
33608
25244
24661
G.3
28061
51967
36413
62049
55366
68703
G.2
44926
04058
08381
G.1
27032
14781
34604
ĐB
025477
006475
618281
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 01 06 03, 04, 08
1 17(2), 18 10, 13, 15 14, 15
2 21, 26 - 22
3 32, 35 37 30, 33
4 44 41, 46, 49 44
5 - 58 58
6 61(2), 67 60 61, 63, 65, 66
7 70, 73, 77, 79 74, 75 -
8 83 81, 8281(2)
9 94 92, 93, 94, 99 93, 97
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
70 10, 60 300
01, 21, 61(2) 41, 81 61, 81(2)1
32 82, 92 222
73, 83 13, 93 03, 33, 63, 933
44, 94 74, 94 04, 14, 444
35 15, 75 15, 655
26 06, 46 666
17(2), 67, 77 37 977
18 58 08, 588
79 49, 99 -9
XSMN Chủ Nhật hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

XSMN CN của hixoso.com có gì hay?

Người dân trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam bây giờ có thể tra cứu kết quả XSMN CN nhanh chóng & chính xác tại hixoso.com. Được biết đến là một website uy tín trong ngành xổ số, chúng tôi đang dần hoàn thiện các tính năng và lăng nghe ý kiến của người chơi để cải thiện sản phẩm của mìnhTheo dõi kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật tại hixoso.com, bạn hoàn toàn không mất bất kỳ một khoản chi phí nào mà vẫn tra được chính xác con số của các giải thưởng.


ket-qua-xo-so-mien-nam-chu-nhat

Bạn sẽ có thể bỏ lỡ kết quả vào khung giờ quay thưởng nhưng ngay sau đó có thể xem lại ngay sau đó vài phút khi máy tính tổng hợp được đầy đủ thông tin & lưu trữ chúng trên các máy chủ.

Có thể bạn chưa ích những lợi ích thiết thực từ việc mua vé số, không chỉ là một trò chơi giải trí, xổ số kiến thiết còn giúp rất nhiều người thoát nghèo, cung cấp một nguồn ngân sách ổn định giúp nhà nước thực hiện các công việc an sinh xã hội.

Để biết được KQXS MN Chủ Nhật bạn có thể truy cập trang chủ của chúng tôi hoặc tải ứng dụng dành cho các thiết bị di động đã có sẵn trên store của ndroid & IOS.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT