Từ ngày

Đến ngày

Thống kê theo :
Nhập con số muốn xem

Thống kê đối với giải đặc biệt

Ngày về gần nhất23/06/2021
Số lần về trong 10 ngày vừa qua0 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua0 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua3 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua3 lần
Từ 01/01/2016 đến 22/08/202115 lần

Thống kê đối với tất cả các giải trong bảng kết quả

Ngày về gần nhất20/08/2021
Số lần về trong 10 ngày vừa qua4 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua11 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua43 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua105 lần
Từ 01/01/2016 đến 22/08/2021522 lần