insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8
44
96
09
46
G.7
416
714
288
911
G.6
6686
0112
6990
5344
0023
0226
9544
8495
1971
5546
3571
1556
G.5
0113
2760
8456
1544
G.4
05644
69185
53180
10291
58694
14775
74653
74944
82355
57870
10950
32474
65596
41049
00981
71190
24395
30108
68881
68808
19290
69360
91957
72683
33708
44011
47509
46448
G.3
34974
17268
43426
93521
65553
65654
26832
57145
G.2
05624
94657
38230
16279
G.1
56141
94077
17091
33890
ĐB
674351
115078
299394
673345
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 - - 08(2), 09 08, 09
1 12, 13, 16 14 - 11(2)
2 24 21, 23, 26(2) - -
3 - - 30 32
4 41, 44(2) 44(2), 49 44 44, 45(2), 46(2), 48
551, 53 50, 55, 57 53, 54, 56 56, 57
6 68 60 - 60
7 74, 75 70, 74, 77, 78 71 71, 79
8 80, 85, 86 - 81(2), 88 83
9 90, 91, 94 96(2) 90(2), 91, 94, 95(2) 90
Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu GiangĐuôi
80, 90 50, 60, 70 30, 90(2) 60, 900
41, 51, 91 21 71, 81(2), 91 11(2), 711
12 - - 322
13, 53 23 53 833
24, 44(2), 74, 94 14, 44(2), 74 44, 54, 94 444
75, 85 55 95(2)45(2)5
16, 86 26(2), 96(2) 56 46(2), 566
- 57, 77 - 577
6878 08(2), 88 08, 488
- 49 09 09, 799
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
94
60
00
G.7
801
431
976
G.6
3466
8959
5233
4518
3686
7340
1804
2159
0875
G.5
0287
2042
2011
G.4
20429
21845
27619
60331
13483
16296
92769
75122
01947
64817
06079
89610
88870
33957
54841
67058
40575
60465
33213
85777
64108
G.3
41017
05417
26990
21063
18589
50140
G.2
23544
55582
48566
G.1
78842
63456
35726
ĐB
379228
014548
807240
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 01 - 00, 04, 08
1 17(2), 19 10, 17, 18 11, 13
228, 29 22 26
3 31, 33 31 -
4 42, 44, 45 40, 42, 47, 4840(2), 41
5 59 56, 57 58, 59
6 66, 69 60, 63 65, 66
7 - 70, 79 75(2), 76, 77
8 83, 87 82, 86 89
9 94, 96 90 -
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
- 10, 40, 60, 70, 90 00, 40(2)0
01, 31 31 11, 411
42 22, 42, 82 -2
33, 83 63 133
44, 94 - 044
45 - 65, 75(2)5
66, 96 56, 86 26, 66, 766
17(2), 87 17, 47, 57 777
28 18, 48 08, 588
19, 29, 59, 69 79 59, 899
insert_chartThống kê
TỉnhTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8
25
86
56
G.7
299
856
866
G.6
5044
6328
0753
4318
5758
3854
0378
5186
2573
G.5
1691
3973
6812
G.4
92984
55382
97571
18980
41019
55164
39255
84796
91302
65827
43938
69287
27778
34900
57340
25091
42352
55681
76226
69116
79809
G.3
78062
32512
62194
26697
59456
13097
G.2
98566
60901
70775
G.1
64395
83005
76594
ĐB
419116
310240
036672
0123456789
ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
0 - 00, 01, 02, 05 09
1 12, 16, 19 18 12, 16
2 25, 28 27 26
3 - 38 -
4 4440 40
5 53, 55 54, 56, 58 52, 56(2)
6 62, 64, 66 - 66
7 71 73, 7872, 73, 75, 78
8 80, 82, 84 86, 87 81, 86
9 91, 95, 99 94, 96, 97 91, 94, 97
Tây NinhAn GiangBình ThuậnĐuôi
80 00, 40 400
71, 91 01 81, 911
12, 62, 82 02 12, 52, 722
53 73 733
44, 64, 84 54, 94 944
25, 55, 95 05 755
16, 66 56, 86, 96 16, 26, 56(2), 66, 866
- 27, 87, 97 977
28 18, 38, 58, 78 788
19, 99 - 099
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
51
39
64
G.7
349
057
644
G.6
4406
0438
8271
4897
3600
6720
1244
6733
8516
G.5
0110
0597
5424
G.4
88354
00554
15125
57506
72643
94654
92957
14549
71665
17876
45620
46213
51120
32128
56957
65820
63895
01399
63697
37257
50979
G.3
60396
78168
94858
13091
18132
36574
G.2
45954
23731
47619
G.1
32727
49236
71254
ĐB
535337
767861
166893
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 06(2) 00 -
1 10 13 16, 19
2 25, 27 20(3), 28 20, 24
337, 38 31, 36, 39 32, 33
4 43, 49 49 44(2)
5 51, 54(4), 57 57, 58 54, 57(2)
6 6861, 65 64
7 71 76 74, 79
8 - - -
9 96 91, 97(2)93, 95, 97, 99
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
10 00, 20(3) 200
51, 71 31, 61, 91 -1
- - 322
43 13 33, 933
54(4) - 24, 44(2), 54, 64, 744
25 65 955
06(2), 96 36, 76 166
27, 37, 57 57, 97(2) 57(2), 977
38, 68 28, 58 -8
49 39, 49 19, 79, 999
insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
41
95
87
G.7
801
444
353
G.6
9948
9918
7355
5698
8378
9505
4668
0810
2536
G.5
7523
2385
2520
G.4
66021
34597
65317
74248
28060
14701
91540
20178
19890
17159
00332
04793
07481
37791
69885
79026
01800
42280
99961
20293
55153
G.3
17663
56411
70234
71277
09474
61585
G.2
91324
04751
95690
G.1
34188
99090
54345
ĐB
587503
991040
924731
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0 01(2), 03 05 00
1 11, 17, 18 - 10
2 21, 23, 24 - 20, 26
3 - 32, 3431, 36
4 40, 41, 48(2)40, 44 45
5 55 51, 59 53(2)
6 60, 63 - 61, 68
7 - 77, 78(2) 74
8 88 81, 85 80, 85(2), 87
9 97 90(2), 91, 93, 95, 98 90, 93
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
40, 6040, 90(2) 00, 10, 20, 80, 900
01(2), 11, 21, 41 51, 81, 9131, 611
- 32 -2
03, 23, 63 93 53(2), 933
24 34, 44 744
55 05, 85, 95 45, 85(2)5
- - 26, 366
17, 97 77 877
18, 48(2), 88 78(2), 98 688
- 59 -9
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
49
15
64
G.7
489
788
524
G.6
3817
1999
4913
7168
9342
7903
6175
4316
2472
G.5
5642
2442
4675
G.4
18373
55790
62498
65214
40454
64697
29841
49606
48304
26956
92430
21129
88519
04885
87706
34005
00504
53246
17666
78607
35542
G.3
17892
59228
05691
20896
91810
80837
G.2
78968
30148
17808
G.1
21640
60481
65610
ĐB
587017
460871
278543
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 - 03, 04, 06 04, 05, 06, 07, 08
1 13, 14, 17(2) 15, 19 10(2), 16
2 28 29 24
3 - 30 37
4 40, 41, 42, 49 42(2), 48 42, 43, 46
5 54 56 -
6 68 68 64, 66
7 7371 72, 75(2)
8 89 81, 85, 88 -
9 90, 92, 97, 98, 99 91, 96 -
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
40, 90 30 10(2)0
4171, 81, 91 -1
42, 92 42(2) 42, 722
13, 73 03433
14, 54 04 04, 24, 644
- 15, 85 05, 75(2)5
- 06, 56, 96 06, 16, 46, 666
17(2), 97 - 07, 377
28, 68, 98 48, 68, 88 088
49, 89, 99 19, 29 -9
insert_chartThống kê
TỉnhTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
89
00
93
G.7
432
590
315
G.6
1782
7888
7384
6679
1366
7466
9737
2577
1135
G.5
1191
7767
3307
G.4
71056
36825
72523
25682
01355
91309
40096
27256
83197
61316
32812
95350
22790
38736
89910
18668
94776
89076
78741
23793
79177
G.3
87069
79801
90293
86361
72539
58294
G.2
89246
52902
94613
G.1
20066
64733
39270
ĐB
514448
298118
911547
0123456789
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 01, 09 00, 02 07
1 - 12, 16, 18 10, 13, 15
2 23, 25 - -
3 32 33, 36 35, 37, 39
4 46, 48 - 41, 47
5 55, 56 50, 56 -
6 66, 69 61, 66(2), 67 68
7 - 79 70, 76(2), 77(2)
8 82(2), 84, 88, 89 - -
9 91, 96 90(2), 93, 97 93(2), 94
Tiền GiangKiên GiangĐà LạtĐuôi
- 00, 50, 90(2) 10, 700
01, 91 61 411
32, 82(2) 02, 12 -2
23 33, 93 13, 93(2)3
84 - 944
25, 55 - 15, 355
46, 56, 66, 96 16, 36, 56, 66(2) 76(2)6
- 67, 97 07, 37, 47, 77(2)7
48, 8818 688
09, 69, 89 79 399

Giới thiệu XSMN – Thông tin về kết quả xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam(XSMN) là một loại trò chơi quay số có thưởng do nhà nước Việt Nam phát hành và hiện tại đã duy trì hoạt động liên tục suốt 50 năm. tt

Ngay bên dưới đây hixoso.com sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về loại hình xổ số này.

Khung giờ xem quay cầu xổ số Miền Nam

Có thể bạn đã biết, vé số chính là những tờ giấy có in đầy đủ thông về giá cả, cách thức chơi thế nào, nhận thưởng ra sao. Bao gồm 1 dãy 6 số để bạn tra cứu. Chúng được xác thực thông qua việc công ty xổ số trực thuộc nhà nước đóng con dấu mộc đỏ. Bạn chỉ có thể biết được KQXS MN sau khi mua những tờ vé số này.

 • Thời gian XSMN mở quay thưởng vào buổi chiều hàng ngày lúc 16h10’.
 • Ban tổ chức đã sắp xếp mỗi ngày chọn tối thiểu 3 tỉnh thành để chọn làm đài xoay cầu.

Lịch quay xổ số Miền Nam

 • Quay lồng cầu vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần.
 • Hiện tại lịch mở thưởng của xổ số Miền Nam tổng cộng có 21 tỉnh thành tham gia và luân phiên nhau xoay cầu trong đó thành phố Hồ Chí Minh được chọn thực hiện quay 2 lần.
Ngày trong tuầnTỉnh/TPThứ 2TP Hồ Chí Minh(xshcm), Đồng Tháp(xsdt), Cà Mau(xscm)Thứ 3Bến Tre(xsbt), Vũng Tàu(xsvt), Bạc Liêu(xsbl)Thứ 4Đồng Nai(xsdn), Cần Thơ(xsct), Sóc Trăng(xsst)Thứ 5Tây Ninh(xstn), An Giang(xsag), Bình Thuận(xsbth)Thứ 6Vĩnh Long(xsvl), Bình Dương(xsbd), Trà Vinh(xstv)Thứ 7Hồ Chí Minh(sxhcm), Long An(xsla), Bình Phước(xsbp), Hậu Giang(xshg)Chủ nhậtTiền Giang(xstg), Kiên Giang(xskg), Đà Lạt(xsdl)

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Nam

Trước tiên hãy tham khảo qua những thông tin cơ bản này:

 • 10.000vnđ là số tiền bạn cần có để có thể mua 1 tờ vé số.
 • 1.000.000 là số lượng vé loại 6 con số phát hành.
 • Xổ Số Miền Nam có tổng cộng 9 giải và 18 dãy số tương ứng với 18 lần quay.
 • Vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.
 • Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng

Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bảng bên dưới để hiểu rõ hơn về cách trả thưởng:

Thứ hạng giải thưởngSố lượngTiền thưởng (VNĐ)TrùngGiải đặc biệt012.000.000.0006 sốGiải nhất1530.000.0005 sốGiải nhì3015.000.0005 sốGiải ba9010.000.0005 sốGiải tư6003.000.0005 sốGiải năm9001.000.0004 sốGiải sáu4500400.0004 sốGiải bảy60000200.0003 sốGiải tám15000100.0002 số

Tổng giá trị giải thưởng không hề nhỏ nên các cơ quan giám sát của SXMN luôn theo dõi sát sao để đảm bảo tính trung thực và minh bạch cho trò chơi.

Hướng dẫn dò KQXS MN hôm nay

Ngày xưa thì chúng ta hay xem kết quả xổ số Miền Nam trên tivi hoặc nghe radio nhưng bây giờ với sự phát triển vượt bậc của công nghệ bạn hoàn toàn có thể xem trực tuyến kết quả xổ số trên internet thông qua các thiết bị như máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Chỉ cần vào website hixoso.com thì ngay lập tức bạn đã có thể xem kqxsmn mới nhất nhất tại giao diện trang chủ. Chúng ta có thể dò số trúng theo 2 phương pháp ở bên dưới đây.

Phương pháp 1 – dò bằng mắt thường

Bây giờ bạn truy cập chuyên mục XSMN để xem bảng kết quả hoặc in vé dò ra cho những người khác cùng xem.

Hãy nhìn trên tờ vé số đã mua có 1 dãy 6 chữ số, bạn phải đối chiếu các con cuối cùng trên tờ vé số (từ phải sang trái) theo một số quy tắc như sau:

 • Chỉ trùng 2 số cuối với bảng loto 2 số: Bạn đã chắc trúng giải 7 trở lên & có quyền tiếp tục tra cứu.
 • Trùng 3 số cuối: Trúng giải 6 trở lên ngược lại thì bạn chỉ được giải 7.
 • Trùng 4 số cuối: Trúng giải 5 hoặc 4.
 • Trùng 5 số: Nhận phần thưởng từ giải 3 đến giải đặc biệt.

Phương pháp 2 – dò vé số với sự hỗ trợ từ máy tính

Hiện tại hixoso.com có chức năng cho phép bạn nhập 6 con số & dò tự động, từ giao diện trang chủ bạn đi đến mục dò vé số, chọn khung thời gian & đài cần dò => Nhập 6 chữ số trên vé và bấm nút dò => Máy tính sẽ thống báo kết quả cho bạn ngay lập tức.

Bạn cũng có thể xem lại toàn bộ kqxs Miền Nam của những ngày trước đó (có chế độ xem đầu đuôi). mặc dù không có quy luật chung nào cho các con số thế nhưng những tín đồ của bộ môn này vẫn yêu thích việc phân tích hay dự đoán trước kết quả nên chúng tôi đã tạo sẵn các chức năng thống kê bộ số trên website.

Những thông tin thú vị về XSMN

Kết quả xổ số Miền Nam luôn công bằng với tất cả người chơi vì nó ngẫu nhiên & dựa trên nguyên lý xác suất thống kê của bộ môn toán học. Do đó các bài viết về giải mộng giấc mơ hay dự đoán theo các phương pháp được trình bày trên internet hiện nay đều không chính xác hoàn toàn mà chỉ để tham khảo.

Mục tiêu chính của đơn vị chủ quả XSKT MN đó chính là ích nước lợi nhà, số tiền thu được từ việc bán vé số mỗi ngày là rất lớn, lên tới vài tỷ đồng & 1 phần trong số tiền ấy sẽ được trích ra để dành cho các việc công ích xã hội.

Rất nhiều người đã đổi đời nhờ việc mua xổ số, một phần các công trình phúc lợi xã hội & địa điểm công cộng dần trở nên khang trang & có quy mô hơn, đời sống của người dân được cải thiện. Vì vậy xổ số kiến thiết không còn là một trò chơi đơn thuẩn nữa mà đã trở thành một nguồn lợi thiết thực cho đất nước chúng ta.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT