insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8
94
77
13
69
G.7
822
355
292
627
G.6
2009
3534
1391
3333
6503
5091
1202
9836
9913
2676
1927
3513
G.5
9752
0193
8949
3609
G.4
02914
85150
64414
92389
87819
88191
03267
43773
74355
88625
52950
50334
62642
66521
15561
81974
00493
71808
98985
32122
44349
35278
53217
31983
85971
24044
16809
41423
G.3
40381
81358
86931
25020
15079
13172
72407
06865
G.2
58896
31202
37703
96626
G.1
52858
65940
37286
47300
ĐB
819946
963848
406808
263153
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 09 02, 03 02, 03, 08(2) 00, 07, 09(2)
1 14(2), 19 - 13(2) 13, 17
2 22 20, 21, 25 22 23, 26, 27(2)
3 34 31, 33, 34 36 -
446 40, 42, 48 49(2) 44
5 50, 52, 58(2) 50, 55(2) -53
6 67 - 61 65, 69
7 - 73, 77 72, 74, 79 71, 76, 78
8 81, 89 - 85, 86 83
9 91(2), 94, 96 91, 93 92, 93 -
Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu GiangĐuôi
50 20, 40, 50 - 000
81, 91(2) 21, 31, 91 61 711
22, 52 02, 42 02, 22, 72, 92 -2
- 03, 33, 73, 93 03, 13(2), 93 13, 23, 53, 833
14(2), 34, 94 34 74 444
- 25, 55(2) 85 655
46, 96 - 36, 86 26, 766
67 77 - 07, 17, 27(2)7
58(2)4808(2) 788
09, 19, 89 - 49(2), 79 09(2), 699
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
69
96
39
G.7
033
745
749
G.6
1617
2810
5954
0652
0196
9769
6463
0793
9663
G.5
4100
3547
3948
G.4
57152
39247
83251
68935
13164
97257
14012
99151
10020
73658
95037
88884
36885
00966
42057
29104
82202
66545
90760
85462
65857
G.3
65458
09404
68006
72815
15587
78216
G.2
80590
14209
45803
G.1
29117
78290
43535
ĐB
734813
439415
886216
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00, 04 06, 09 02, 03, 04
1 10, 12, 13, 17(2)15(2)16(2)
2 - 20 -
3 33, 35 37 35, 39
4 47 45, 47 45, 48, 49
5 51, 52, 54, 57, 58 51, 52, 58 57(2)
6 64, 69 66, 69 60, 62, 63(2)
7 - - -
8 - 84, 85 87
9 90 90, 96(2) 93
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 10, 90 20, 90 600
51 51 -1
12, 52 52 02, 622
13, 33 - 03, 63(2), 933
04, 54, 64 84 044
3515(2), 45, 85 35, 455
- 06, 66, 96(2)16(2)6
17(2), 47, 57 37, 47 57(2), 877
58 58 488
69 09, 69 39, 499
insert_chartThống kê
TỉnhTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8
97
84
89
G.7
373
760
954
G.6
3716
8378
0889
7213
2599
0582
3621
5712
9408
G.5
7990
7940
4886
G.4
21038
91308
31686
96582
81232
17138
65740
72942
71189
44904
84839
74907
86509
66287
10213
92239
34132
90555
31094
72330
83866
G.3
34911
86574
78879
63297
16808
90288
G.2
48182
99577
94209
G.1
34483
54450
26449
ĐB
335586
304077
598430
0123456789
ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
0 08 04, 07, 09 08(2), 09
1 11, 16 13 12, 13
2 - - 21
3 32, 38(2) 3930(2), 32, 39
4 40 40, 42 49
5 - 50 54, 55
6 - 60 66
7 73, 74, 7877(2), 79 -
8 82(2), 83, 86(2), 89 82, 84, 87, 89 86, 88, 89
9 90, 97 97, 99 94
Tây NinhAn GiangBình ThuậnĐuôi
40, 90 40, 50, 6030(2)0
11 - 211
32, 82(2) 42, 82 12, 322
73, 83 13 133
74 04, 84 54, 944
- - 555
16, 86(2) - 66, 866
97 07, 77(2), 87, 97 -7
08, 38(2), 78 - 08(2), 888
89 09, 39, 79, 89, 99 09, 39, 49, 899
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
91
38
83
G.7
919
352
803
G.6
5006
4701
7159
9886
9061
5350
2915
9757
0435
G.5
5217
0679
5126
G.4
89859
65699
62607
14478
08067
93880
01918
56401
79336
82352
35579
84848
80813
06543
00668
66990
36948
38646
58570
04407
97637
G.3
39341
17128
34956
97110
04003
99122
G.2
61404
49861
08622
G.1
31151
38436
72092
ĐB
379867
510899
496694
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01, 04, 06, 07 01 03(2), 07
1 17, 18, 19 10, 13 15
2 28 - 22(2), 26
3 - 36(2), 38 35, 37
4 41 43, 48 46, 48
5 51, 59(2) 50, 52(2), 56 57
667(2) 61(2) 68
7 78 79(2) 70
8 80 86 83
9 91, 9999 90, 92, 94
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
80 10, 50 70, 900
01, 41, 51, 91 01, 61(2) -1
- 52(2) 22(2), 922
- 13, 43 03(2), 833
04 -944
- - 15, 355
06 36(2), 56, 86 26, 466
07, 17, 67(2) - 07, 37, 577
18, 28, 78 38, 48 48, 688
19, 59(2), 99 79(2), 99 -9
insert_chartThống kê
TỉnhBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8
32
87
36
G.7
472
857
391
G.6
7712
2376
8559
6392
8476
6415
3498
4372
1002
G.5
8076
8740
0834
G.4
17323
80909
98480
91826
60817
87566
34910
73114
23449
16872
57744
20654
55842
54607
78763
18433
36845
37733
22580
64529
18829
G.3
61080
47571
12493
72374
98365
66108
G.2
83540
67958
75143
G.1
47169
37986
51119
ĐB
479410
414948
043286
0123456789
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0 09 07 02, 08
110(2), 12, 17 14, 15 19
2 23, 26 - 29(2)
3 32 - 33(2), 34, 36
4 40 40, 42, 44, 48, 49 43, 45
5 59 54, 57, 58 -
6 66, 69 - 63, 65
7 71, 72, 76(2) 72, 74, 76 72
8 80(2) 86, 87 80, 86
9 - 92, 93 91, 98
Bến TreVũng TàuBạc LiêuĐuôi
10(2), 40, 80(2) 40 800
71 - 911
12, 32, 72 42, 72, 92 02, 722
23 93 33(2), 43, 633
- 14, 44, 54, 74 344
- 15 45, 655
26, 66, 76(2) 76, 86 36, 866
17 07, 57, 87 -7
-48, 58 08, 988
09, 59, 69 49 19, 29(2)9
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
17
27
31
G.7
533
752
871
G.6
1806
0536
9426
0753
4282
9960
9783
8144
2264
G.5
3721
0273
8198
G.4
26461
50275
84709
09153
63364
09323
91021
34876
49629
67763
35844
84967
97775
37124
33698
85396
83679
98778
41021
92125
00792
G.3
94553
70308
28391
31019
41405
11933
G.2
65629
15517
42163
G.1
71984
40560
49631
ĐB
196165
624449
022104
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 06, 08, 09 -04, 05
1 17 17, 19 -
2 21(2), 23, 26, 29 24, 27, 29 21, 25
3 33, 36 - 31(2), 33
4 - 44, 49 44
5 53(2) 52, 53 -
6 61, 64, 65 60(2), 63, 67 63, 64
7 75 73, 75, 76 71, 78, 79
8 84 82 83
9 - 91 92, 96, 98(2)
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
- 60(2) -0
21(2), 61 91 21, 31(2), 711
- 52, 82 922
23, 33, 53(2) 53, 63, 73 33, 63, 833
64, 84 24, 4404, 44, 644
65, 75 75 05, 255
06, 26, 36 76 966
17 17, 27, 67 -7
08 - 78, 98(2)8
09, 29 19, 29, 49 799

Giới thiệu XSMN – Thông tin về kết quả xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam(XSMN) là một loại trò chơi quay số có thưởng do nhà nước Việt Nam phát hành và hiện tại đã duy trì hoạt động liên tục suốt 50 năm. tt

Ngay bên dưới đây hixoso.com sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về loại hình xổ số này.

Khung giờ xem quay cầu xổ số Miền Nam

Có thể bạn đã biết, vé số chính là những tờ giấy có in đầy đủ thông về giá cả, cách thức chơi thế nào, nhận thưởng ra sao. Bao gồm 1 dãy 6 số để bạn tra cứu. Chúng được xác thực thông qua việc công ty xổ số trực thuộc nhà nước đóng con dấu mộc đỏ. Bạn chỉ có thể biết được KQXS MN sau khi mua những tờ vé số này.

 • Thời gian XSMN mở quay thưởng vào buổi chiều hàng ngày lúc 16h10’.
 • Ban tổ chức đã sắp xếp mỗi ngày chọn tối thiểu 3 tỉnh thành để chọn làm đài xoay cầu.

Lịch quay xổ số Miền Nam

 • Quay lồng cầu vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần.
 • Hiện tại lịch mở thưởng của xổ số Miền Nam tổng cộng có 21 tỉnh thành tham gia và luân phiên nhau xoay cầu trong đó thành phố Hồ Chí Minh được chọn thực hiện quay 2 lần.
Ngày trong tuầnTỉnh/TPThứ 2TP Hồ Chí Minh(xshcm), Đồng Tháp(xsdt), Cà Mau(xscm)Thứ 3Bến Tre(xsbt), Vũng Tàu(xsvt), Bạc Liêu(xsbl)Thứ 4Đồng Nai(xsdn), Cần Thơ(xsct), Sóc Trăng(xsst)Thứ 5Tây Ninh(xstn), An Giang(xsag), Bình Thuận(xsbth)Thứ 6Vĩnh Long(xsvl), Bình Dương(xsbd), Trà Vinh(xstv)Thứ 7Hồ Chí Minh(sxhcm), Long An(xsla), Bình Phước(xsbp), Hậu Giang(xshg)Chủ nhậtTiền Giang(xstg), Kiên Giang(xskg), Đà Lạt(xsdl)

Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Nam

Trước tiên hãy tham khảo qua những thông tin cơ bản này:

 • 10.000vnđ là số tiền bạn cần có để có thể mua 1 tờ vé số.
 • 1.000.000 là số lượng vé loại 6 con số phát hành.
 • Xổ Số Miền Nam có tổng cộng 9 giải và 18 dãy số tương ứng với 18 lần quay.
 • Vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng.
 • Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng

Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bảng bên dưới để hiểu rõ hơn về cách trả thưởng:

Thứ hạng giải thưởngSố lượngTiền thưởng (VNĐ)TrùngGiải đặc biệt012.000.000.0006 sốGiải nhất1530.000.0005 sốGiải nhì3015.000.0005 sốGiải ba9010.000.0005 sốGiải tư6003.000.0005 sốGiải năm9001.000.0004 sốGiải sáu4500400.0004 sốGiải bảy60000200.0003 sốGiải tám15000100.0002 số

Tổng giá trị giải thưởng không hề nhỏ nên các cơ quan giám sát của SXMN luôn theo dõi sát sao để đảm bảo tính trung thực và minh bạch cho trò chơi.

Hướng dẫn dò KQXS MN hôm nay

Ngày xưa thì chúng ta hay xem kết quả xổ số Miền Nam trên tivi hoặc nghe radio nhưng bây giờ với sự phát triển vượt bậc của công nghệ bạn hoàn toàn có thể xem trực tuyến kết quả xổ số trên internet thông qua các thiết bị như máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Chỉ cần vào website hixoso.com thì ngay lập tức bạn đã có thể xem kqxsmn mới nhất nhất tại giao diện trang chủ. Chúng ta có thể dò số trúng theo 2 phương pháp ở bên dưới đây.

Phương pháp 1 – dò bằng mắt thường

Bây giờ bạn truy cập chuyên mục XSMN để xem bảng kết quả hoặc in vé dò ra cho những người khác cùng xem.

Hãy nhìn trên tờ vé số đã mua có 1 dãy 6 chữ số, bạn phải đối chiếu các con cuối cùng trên tờ vé số (từ phải sang trái) theo một số quy tắc như sau:

 • Chỉ trùng 2 số cuối với bảng loto 2 số: Bạn đã chắc trúng giải 7 trở lên & có quyền tiếp tục tra cứu.
 • Trùng 3 số cuối: Trúng giải 6 trở lên ngược lại thì bạn chỉ được giải 7.
 • Trùng 4 số cuối: Trúng giải 5 hoặc 4.
 • Trùng 5 số: Nhận phần thưởng từ giải 3 đến giải đặc biệt.

Phương pháp 2 – dò vé số với sự hỗ trợ từ máy tính

Hiện tại hixoso.com có chức năng cho phép bạn nhập 6 con số & dò tự động, từ giao diện trang chủ bạn đi đến mục dò vé số, chọn khung thời gian & đài cần dò => Nhập 6 chữ số trên vé và bấm nút dò => Máy tính sẽ thống báo kết quả cho bạn ngay lập tức.

Bạn cũng có thể xem lại toàn bộ kqxs Miền Nam của những ngày trước đó (có chế độ xem đầu đuôi). mặc dù không có quy luật chung nào cho các con số thế nhưng những tín đồ của bộ môn này vẫn yêu thích việc phân tích hay dự đoán trước kết quả nên chúng tôi đã tạo sẵn các chức năng thống kê bộ số trên website.

Những thông tin thú vị về XSMN

Kết quả xổ số Miền Nam luôn công bằng với tất cả người chơi vì nó ngẫu nhiên & dựa trên nguyên lý xác suất thống kê của bộ môn toán học. Do đó các bài viết về giải mộng giấc mơ hay dự đoán theo các phương pháp được trình bày trên internet hiện nay đều không chính xác hoàn toàn mà chỉ để tham khảo.

Mục tiêu chính của đơn vị chủ quả XSKT MN đó chính là ích nước lợi nhà, số tiền thu được từ việc bán vé số mỗi ngày là rất lớn, lên tới vài tỷ đồng & 1 phần trong số tiền ấy sẽ được trích ra để dành cho các việc công ích xã hội.

Rất nhiều người đã đổi đời nhờ việc mua xổ số, một phần các công trình phúc lợi xã hội & địa điểm công cộng dần trở nên khang trang & có quy mô hơn, đời sống của người dân được cải thiện. Vì vậy xổ số kiến thiết không còn là một trò chơi đơn thuẩn nữa mà đã trở thành một nguồn lợi thiết thực cho đất nước chúng ta.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT