ĐB
691820
G.1
09749
G.2 94693
G.3 52703 99754
G.4 98437 57965 69248 33929 36226 27425 03271
G.5 3503
G.6 6120 8454 3523
G.7 636
G.871
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 03(2)20(2)0
1 - 71(2)1
220(2), 23, 25, 26, 29 - 2
3 36, 37 03(2), 23, 93 3
4 48, 49 54(2)4
5 54(2) 25, 65 5
6 65 26, 36 6
7 71(2) 37 7
8 - 48 8
9 93 29, 49 9
ĐB
888026
G.1
86052
G.2 96644
G.3 78644 08307
G.4 03884 12954 60978 48103 47824 49957 97316
G.5 9566
G.6 4412 3544 5145
G.7 067
G.863
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 03, 07 - 0
1 12, 16 - 1
2 24, 26 12, 52 2
3 - 03, 63 3
4 44(3), 45 24, 44(3), 54, 84 4
5 52, 54, 57 45 5
6 63, 66, 67 16, 26, 66 6
7 78 07, 57, 67 7
8 84 78 8
9 - - 9
ĐB
150322
G.1
44355
G.2 38356
G.3 50069 26641
G.4 69131 03542 75997 02590 59318 19704 96149
G.5 8301
G.6 0864 5029 7870
G.7 758
G.888
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01, 04 70, 90 0
1 18 01, 31, 41 1
222, 29 22, 42 2
3 31 - 3
4 41, 42, 49 04, 64 4
5 55, 56, 58 55 5
6 64, 69 56 6
7 70 97 7
8 88 18, 58, 88 8
9 90, 97 29, 49, 69 9
ĐB
512793
G.1
40654
G.2 00877
G.3 11094 40212
G.4 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270
G.5 6898
G.6 7479 4247 1944
G.7 591
G.856
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 - 70 0
1 12, 17 91(2)1
2 23, 24 12 2
3 - 23, 933
4 44, 47 24, 44, 54, 94 4
5 54, 56(2) 95 5
6 - 56(2)6
7 70, 77, 79 17, 47, 77 7
8 - 98 8
9 91(2), 93, 94, 95, 98 79 9
ĐB
828046
G.1
24790
G.2 18365
G.3 43649 02529
G.4 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416
G.5 0322
G.6 9055 5514 3547
G.7 415
G.893
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 - 60, 90 0
1 14, 15, 16, 19 31 1
2 22, 29 22 2
3 31 53, 93 3
446, 47, 49 14, 84 4
5 53, 55 15, 55, 65, 95 5
6 60, 65 16, 466
7 - 47 7
8 84 - 8
9 90, 93, 95 19, 29, 49 9
ĐB
027769
G.1
26173
G.2 54632
G.3 19168 52301
G.4 66018 69055 93928 70869 12780 85280 66127
G.5 2858
G.6 6697 1208 3719
G.7 218
G.808
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01, 08(2) 80(2)0
1 18(2), 19 01 1
2 27, 28 32 2
3 32 73 3
4 - - 4
5 55, 58 55 5
6 68, 69(2) - 6
7 73 27, 97 7
8 80(2) 08(2), 18(2), 28, 58, 68 8
9 97 19, 69(2)9
ĐB
330108
G.1
77232
G.2 62457
G.3 71394 61856
G.4 79857 39575 81340 57493 82591 71804 02080
G.5 3075
G.6 9713 8641 7574
G.7 755
G.849
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 04, 08 40, 80 0
1 13 41, 91 1
2 - 32 2
3 32 13, 93 3
4 40, 41, 49 04, 74, 94 4
5 55, 56, 57(2) 55, 75(2)5
6 - 56 6
7 74, 75(2) 57(2)7
8 80 088
9 91, 93, 94 49 9

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT