ĐB
289040
G.1
99296
G.2 44683
G.3 31676 12208
G.4 25032 26659 62804 69088 21135 66906 39786
G.5 3020
G.6 9861 9698 7695
G.7 771
G.815
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 04, 06, 08 20, 400
1 15 61, 71 1
2 20 32 2
3 32, 35 83 3
440 04 4
5 59 15, 35, 95 5
6 61 06, 76, 86, 96 6
7 71, 76 - 7
8 83, 86, 88 08, 88, 98 8
9 95, 96, 98 59 9
ĐB
821480
G.1
16417
G.2 47055
G.3 83570 73422
G.4 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532
G.5 4169
G.6 8268 3843 5789
G.7 347
G.847
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 - 60, 70, 800
1 14, 17, 19 - 1
2 22 22, 32, 52 2
3 32, 39 43 3
4 43, 47(2) 14 4
5 52, 55 55 5
6 60, 68, 69 - 6
7 70 17, 47(2)7
880, 89 68, 98 8
9 98 19, 39, 69, 89 9
ĐB
641347
G.1
13562
G.2 03148
G.3 45731 92914
G.4 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425
G.5 7683
G.6 5704 5157 7397
G.7 141
G.896
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 04 40 0
1 14 31, 41(2), 61 1
2 23, 25 62(2)2
3 31, 39 23, 83 3
4 40, 41(2), 47, 48 04, 14 4
5 57 25 5
6 61, 62(2) 96 6
7 - 47, 57, 97 7
8 83 48 8
9 96, 97 39 9
ĐB
368782
G.1
56272
G.2 21246
G.3 12471 48888
G.4 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380
G.5 5950
G.6 0537 9445 7564
G.7 130
G.817
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 - 30, 50, 80 0
1 12, 17 21, 71 1
2 21 12, 72, 82(2), 92 2
3 30, 37 - 3
4 45, 46 64 4
5 50 45 5
6 64 46 6
7 71, 72, 78 17, 37 7
8 80, 82(2), 88(2) 78, 88(2)8
9 92 - 9
ĐB
505263
G.1
59461
G.2 29637
G.3 28241 51526
G.4 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777
G.5 5839
G.6 8080 0239 6687
G.7 885
G.811
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 04 10(2), 80 0
1 10(2), 11 11, 41(2), 61 1
2 26 62 2
3 37, 39(2)633
4 41(2) 04 4
5 - 85 5
6 61, 62, 63, 68 26 6
7 77 37, 77, 87 7
8 80, 85, 87 68 8
9 - 39(2)9
ĐB
113627
G.1
53427
G.2 39751
G.3 02467 43794
G.4 83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483
G.5 6553
G.6 7638 8687 6236
G.7 277
G.895
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 04 - 0
1 - 51, 81 1
227(2) 92 2
3 36, 37, 38 53, 83 3
4 - 04, 64, 84, 94 4
5 51, 53 95 5
6 64, 67 36 6
7 77 27(2), 37, 67, 77, 87 7
8 81, 83, 84, 87 38 8
9 92, 94, 95 - 9
ĐB
877614
G.1
73647
G.2 10781
G.3 67693 33569
G.4 01949 23690 77397 44419 09882 41202 78312
G.5 4699
G.6 0387 5539 8576
G.7 820
G.801
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 01, 02 20, 90 0
1 12, 14, 19 01, 81 1
2 20 02, 12, 82 2
3 39 93 3
4 47, 49 144
5 - - 5
6 69 76 6
7 76 47, 87, 97 7
8 81, 82, 87 - 8
9 90, 93, 97, 99 19, 39, 49, 69, 99 9

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT